A A A

Uniwersytety Trzeciego Wieku

#StrategiaGowina

Program, którego celem jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Program ma też na celu aktywizację społeczną i intelektualną seniorów oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych. Są to działania wpisujące się w „Trzecią Misję Uczelni”, czyli kreowanie relacji uczelni z ich otoczeniem, popularyzację nauki oraz wspomaganie rozwoju społecznego.

Program polega na wyłanianiu w województwach animatorów, którzy organizują dla słuchaczy UTW wykłady, warsztaty, ćwiczenia, wyjazdy i inne zajęcia.

W pierwszym roku funkcjonowania programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na jego realizację 4 mln zł, zaś w drugim roku aż 6 mln zł.

 

Cel

  • wsparcie idei solidarności międzypokoleniowej
  • aktywizacja społeczna seniorów
  • zaangażowanie słuchaczy na rzecz społeczności lokalnych

Aktualności

Braniewo (Warmińsko-Mazurskie)

Podsumowanie semestru wiosennego w roku akademickim 2018/2019 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenów Warmii i Mazur

19 czerwca 2018 r. odbyła się piękna uroczystość podsumowania semestru wiosennego w roku akademickim 2018/2019 w Braniewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Więcej

Poświętne (Podlaskie)

Wykład wyjazdowy „Miejsca pamięci związane z walką o niepodległość w gminie Poświętne.”

  W dniu 12 czerwca słuchacze UTW w Łapach wzięli udział w wykładzie wyjazdowym na teren gminy Poświętne realizowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu w roku 2018 II edycja”. Wykład i wyjazd przygotował i przeprowadził pan Stanisław Kosicki.

Więcej

Szczecin (zachodniopomorskie)

Spotkanie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6 czerwca zostało w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowane spotkanie członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku biorących udział w projekcie z Panią Renatą Janik, doradcą Wiceprezesa rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina.

Więcej

(Podlaskie)

Wykład „Poezja dawniej i dziś”

W dniu 7 czerwca słuchacze UTW w Łapach wysłuchali wykładu pani Iwony Jaźwińksiej w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu w roku 2018 II edycja”. Wykład i wyjazd przygotował i przeprowadził pan Stanisław Kosicki.

Więcej

Zobacz realizatorów

Realizatorzy projektu

Uniwersytety Trzeciego Wieku

6 mln

ZŁOTYCH DLA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
W 2018

100 tys.

UCZNIÓW ODWIEDZIŁ
NAUKOBUS
W 2017

20 mln

ZŁOTYCH NA UNIWERSYTETY
MŁODEGO ODKRYWCY
W 2018