A A A

Uniwersytety Trzeciego Wieku

#StrategiaGowina

Program, którego celem jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Program ma też na celu aktywizację społeczną i intelektualną seniorów oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych. Są to działania wpisujące się w „Trzecią Misję Uczelni”, czyli kreowanie relacji uczelni z ich otoczeniem, popularyzację nauki oraz wspomaganie rozwoju społecznego.

Program polega na wyłanianiu w województwach animatorów, którzy organizują dla słuchaczy UTW wykłady, warsztaty, ćwiczenia, wyjazdy i inne zajęcia.

W pierwszym roku funkcjonowania programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na jego realizację 4 mln zł, zaś w drugim roku aż 6 mln zł.

 

Cel

  • wsparcie idei solidarności międzypokoleniowej
  • aktywizacja społeczna seniorów
  • zaangażowanie słuchaczy na rzecz społeczności lokalnych

Aktualności

Szczecin (zachodniopomorskie)

„Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku” projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński

Projekt „Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński pod kierunkiem prof. Wojciecha Jareckiego ma za zadanie przedstawienie członkom i sympatykom Uniwersytetów Trzeciego Wieku wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania ze szczególnym odniesieniem do rynku pracy i aktywności zawodowej.

Więcej

Opole (Opolskie)

Druga edycja projektu Naukowy Rozwój Seniora

Fundacja Collegium Nobilium Opoliense w marcu rozpoczęła realizację projektu pt. Naukowy Rozwój SENIORA – edycja II, w którym udział bierze 8 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie opolskim. W minionych miesiącach regularnie odbywały się zajęcia (warsztaty i wykłady) w każdym z Uniwersytetów.

Więcej

Sanok (Podkarpackie)

Niestrudzeni podróżnicy z UTW

Dla studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku uczestniczących w projekcie „Kompetentny Enior Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy” organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w ramach projektu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego , przygotowano szeroką ofertę wycieczkową po całym kraju.

Więcej

Szczecin (Zachodniopomorskie)

Wykłady poprowadzone w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Projekt „Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński pod kierunkiem prof. Wojciecha Jareckiego ma za zadanie przedstawienie członkom i sympatykom Uniwersytetów Trzeciego Wieku wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania ze szczególnym odniesieniem do rynku pracy i aktywności zawodowej.

Więcej

Zobacz realizatorów

Realizatorzy projektu

Uniwersytety Trzeciego Wieku

6 mln

ZŁOTYCH DLA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
W 2018

100 tys.

UCZNIÓW ODWIEDZIŁ
NAUKOBUS
W 2017

20 mln

ZŁOTYCH NA UNIWERSYTETY
MŁODEGO ODKRYWCY
W 2018