20 milionów złotych na II edycję Uniwersytetu Młodego Odkrywcy | Nauka Dla Ciebie
A A A

20 milionów złotych na II edycję Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

13.11.2017 Warszawa (woj. mazowieckie)

Powrót

Minister Jarosław Gowin ogłosił dzisiaj II edycję programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Obsługą programu zajmie się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

II edycja programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych uczelni, które wraz z podmiotami działającymi na rzecz edukacji podejmą się zorganizowania cyklu zajęć badawczych i edukacyjnych dla uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Zajęcia będą obywać się pod czujnym okiem naukowców na uniwersytetach bądź w instytucjach badawczych.

Uniwersytety Młodego Odkrywcy mają na celu integrowanie społeczności lokalnej wokół ośrodków akademickich, popularyzację nauki i rozbudzanie ciekawości poznawczej wśród uczniów.

– Chcemy, by lokalne społeczności, w szczególności dzieci i młodzież, w maksymalnym stopniu korzystały z potencjału ośrodków akademickich, a uczelnie w jeszcze większym zakresie angażowały się w ich rozwój, inicjując przedsięwzięcia w ramach społecznej odpowiedzialności nauki. Dzięki niej budujemy silniejsze społeczności lokalne i wzmacniamy kapitał społeczny, który dla rozwoju Polski jest równie ważny jak konkurencyjność naszej gospodarki   – mówił wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Uczelnie otworzą drzwi nie tylko dla studentów

500 tys. zł – o takie dofinansowanie w konkursie UMO mogą starać się uczelnie, które przygotują projekt cyklu zajęć dla dzieci i młodzieży. Powinny one służyć rozwojowi umiejętności matematyczno-przyrodniczych, krytycznego myślenia, kreatywności czy rozwiązywania problemów. Zajęcia powinny także rozwijać znajomość języków obcych i umiejętności pracy w grupie.

Budżet konkursu, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wynosi 20 mln złotych. Do tej pory na Uniwersytety Młodego Odkrywcy ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczyło łącznie 2,3 mln złotych. Dzięki temu liczba uniwersytetów dziecięcych zwiększyła się o 25%. UMO działają obecnie we wszystkich województwach, w Polsce realizowanych jest obecnie 65 takich projektów.

Nabór wniosków w II edycji konkursu będzie trwał od 18 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie www.ncbr.gov.pl/umo.

Miejsce wydarzenia

Warszawa (woj. mazowieckie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)