Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet dla Dzieci | Nauka Dla Ciebie
A A A

Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet dla Dzieci

30.03.2017 Słupsk (woj. pomorskie)

Powrót

Projekt „Zmieniający się Świat – Zmieniające się Środowisko – Zmieniający się Człowiek”

 

Projekt Akademii Pomorskiej pt. „Zmieniający się Świat – Zmieniające się Środowisko-Zmieniający się Człowiek”, finansowany w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakłada realizację cyklu wykładów i zajęć praktycznych w wymiarze 76 godzin lekcyjnych skierowanych do grupy ok. 80 dzieci w wieku 7-13 lat, w okresie od lutego do czerwca 2017 r. w dziedzinie:

– nauk biologicznych (40 godz.)

– nauk społecznych (24 godz.)

– oraz zajęcia artystyczne (12 godz.), które będą podsumowaniem projektu.
Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy uczestników o zmianach zachodzących w otaczającym nas świecie. Dostrzeganie tych zmian i rozumienie ich wpływu na życie człowieka będzie podstawą do zmiany zachowań zdrowotnych i ekologicznych uczestników projektu. Realizacja projektu zwiększy świadomość proekologiczną uczestników, zarówno w odniesieniu do otaczającej nas przyrody, jak i do własnego organizmu. Pozwoli to kształtować zachowania uczestników i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

Ukazanie zmian cywilizacyjnych, wyjaśnienie istoty wpływu tych zmian na środowisko i człowieka oraz wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę o kształtowaniu zmian i radzeniu siebie z ich skutkami, zostanie zrealizowane zgodnie z modelem – uczenia się poprzez działanie. Służyć temu będą warsztaty biologiczne, prozdrowotne realizowane w laboratoriach, warsztaty psychologiczne oraz warsztaty artystyczne. Niezbędną podbudowę teoretyczną zapewni cykl wykładów wprowadzających. Zajęcia praktyczne podnoszące atrakcyjność projektu zwiększą ciekawość poznawczą uczestników projektu.

Dzięki zajęciom praktycznym i wykładom realizowanym w Akademii Pomorskiej uczestnicy projektu zapoznają się ze środowiskiem akademickim, dorobkiem naukowym pracowników uczelni, posiadanymi przez uczelnię zasobami naukowo-dydaktycznymi.

 

Uniwersytet dla Dzieci Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Uniwersytet dla Dzieci Akademii Pomorskiej w Słupsku stworzony został z myślą o najmłodszych naukowcach. Od marca 2010 roku prowadzimy UdD przy Akademii Pomorskiej w Słupsku działa od marca 2010 roku. Nasi najmłodsi studenci uczestniczą w atrakcyjnych wykładach oraz ćwiczeniach z różnych dziedzin nauki: fizyki, matematyki, biologii, geografii, nauk medycznych, a także humanistycznych. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich AP w Słupsku odrębnie dla uczniów szkół podstawowych klas II-III oraz klas IV-VI. Wykłady i ćwiczenia realizowane są w nowocześnie wyposażonych salach audiowizualnych i laboratoriach Akademii Pomorskiej.W trakcie uroczystej inauguracji mali studenci otrzymują indeksy, do których wpisywane są zaliczenia z poszczególnych zajęć, natomiast na koniec roku akademickiego wręczane są dyplomy ukończenia studiów w UdD AP.UdD ma na celu wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań i wiedzy dzieci, rozwijanie ich intelektu oraz twórczego potencjału, a także pielęgnowanie w nich naturalnej ciekawości świata w czasie trwania wykładów oraz ćwiczeń. UdD przygotowuje maluchy do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy, udostępniając najlepsze źródła poznania świata oraz wykorzystując najnowocześniejsze formy edukacyjne. Pragniemy, aby przez kontakt z nauką i kulturą odnajdywały one własne pasje, rozumiały świat, w którym żyją i potrafiły w nim działać.

Miejsce wydarzenia

Słupsk (woj. pomorskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)