Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | Nauka Dla Ciebie
A A A

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

29.03.2017 Wrocław (woj. dolnośląskie)

Powrót

Projekt „Uniwersytet młodych i aktywnych  – innowacyjne moduły zajęć z dziedziny nauk o kulturze fizycznej”

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu pt. Uniwersytet młodych i aktywnych  – innowacyjne moduły zajęć z dziedziny nauk o kulturze fizycznej. Projekt prowadzony jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uniwersytet młodego odkrywcy”, w którym dofinansowanie otrzymały projekty popularyzujące  naukę oraz badania naukowe  i ich zastosowanie wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.

 

Przedmiotem projektu realizowanego przez AWF Wrocław jest nabycie przez uczestników projektu wiedzy w zakresie wpływu nauk o kulturze fizycznej na jakość życia i funkcjonowanie organizmu. Projekt ma na celu rozbudzanie  ciekawości poznawczej uczestników  w zakresie wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka,  dociekliwości w poznawaniu  mocnych i słabych stron swojej motoryki w działaniach rekreacyjnych, sportowych oraz zdrowotnych, a także rozwijanie motywacji do uczenia się kreatywnego i odpowiedzialności za własne działania.

 

Projekt zawiera:

– realizację zajęć edukacyjno-badawczych, z wykorzystaniem pracowni naukowych AWF Wrocław,

– opracowanie innowacyjnego elektronicznego narzędzia do monitorowania indywidualnego rozwoju ucznia,

– opracowanie nowatorskiego programu „Autoedukacja młodzieży do kultury fizycznej”.

Uczestnikami projektu są uczniowie klas IV i V Szkół Podstawowych nr 36, 45 i 91 we Wrocławiu. W okresie od marca do czerwca 2017 roku będą oni uczestniczyli w laboratoriach, wykładach i warsztatach realizowanych na terenie AWF Wrocław. Na zakończenie projektu zaplanowano festyn, który będzie wydarzeniem popularyzującym osiągniecia projektu. Zostanie on zorganizowany na terenie AWF Wrocław z wykorzystaniem obiektów i sprzętu naukowego Uczelni.

 

Projekt został opracowany przez:

 

W zakresie merytorycznym (koncepcja i nowatorskie rozwiązania w projekcie):

dr. hab. Halina Guła – Kubiszewska, prof. AWF

dr hab. Jarosław Fugiel

dr Wojciech Starościak

 

W zakresie  techniczno-finansowym (spełnienie kryteriów oceny, budżet projektu, zgodność z wytycznymi konkursowymi oraz z regulaminem konkursu):

dr Małgorzata Miszkurka

mgr Izabela Moska

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią trzywydziałową z Wydziałem Wychowania Fizycznego, Wydziałem Fizjoterapii oraz Wydziałem Nauk o Sporcie, kształcącą w systemie studiów dziennych, zaocznych, podyplomowych, a także studiów doktoranckich. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

 

Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego powstała w 1946 roku, jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej współzałożycielem i pierwszym Rektorem był prof. dr hab. Andrzej Klisiecki. W 1950 roku przekształcona została w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, która w 1956 roku uzyskała uprawnienia do nadawania stopni magisterskich, a następnie w 1972 przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego. Od 1966 roku posiada prawa doktoryzowania, a od 1990 roku prawa przeprowadzania przewodów habilitacyjnych – od roku 2011 na dwóch wydziałach.

 

Absolwentami i pracownikami Uczelni są członkowie licznych towarzystw naukowych, organizacji społecznych i politycznych, posłowie na Sejm, członkowie gremiów opiniotwórczych w szkolnictwie wyższym i kulturze fizycznej. W dotychczasowej, 70-letniej historii uczelni, studia magisterskie ukończyło blisko 17000 absolwentów.

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu posiada również znaczny dorobek w kształceniu kadr naukowych kultury fizycznej. Wypromowano w niej ponad 600 doktorów, 60 doktorów habilitowanych oraz 20 profesorów nauk o kulturze fizycznej.

 

Doktorami Honoris Causa Akademii są Primo Nebiolo, Zbigniew Drozdowski, Tadeusz Ulatowski, Renne de Lubersac, Władimir Zatsiorski, Kazimierz Denek, Robert M. Malina, George E. Kilian, Tadeusz Luty, Tadeusz Szulc, Krystyna Nazar, Guang H. Yue, Andrzej Wit, Peter Weinberg, Krzysztof Klukowski, Claude Louis Gallien, Jerzy Smorawiński oraz Marek Bojarski.

 

Z Akademią związani są znani trenerzy i sportowcy polscy, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostwa świata oraz mistrzostw Europy.

 

W ostatnich latach wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego jest najwyżej cenioną w Polsce. Wielokrotnie zajmowała pierwsze miejsce w rankingu uczelni wychowania fizycznego w Polsce. W ocenie parametrycznej działalności naukowo-badawczej wszystkie wydziały Akademii posiadają kategorię B.

 

Obecnie Akademia spełnia europejskie wymogi kształcenia, zgodne z ECTS (The European Credit Transfer System). Tym samym, bez przeszkód mogą w niej studiować studenci z wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Akademia Wychowania Fizycznego stała się znakomitą wizytówką środowiska akademickiego Wrocławia.

Miejsce wydarzenia

Wrocław (woj. dolnośląskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)