„Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku” projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński | Nauka Dla Ciebie
A A A

„Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku” projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński

25.07.2018 Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Powrót

Projekt „Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński pod kierunkiem prof. Wojciecha Jareckiego ma za zadanie przedstawienie członkom i sympatykom Uniwersytetów Trzeciego Wieku wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania ze szczególnym odniesieniem do rynku pracy i aktywności zawodowej. Przeprowadzone wykłady miały wzbogacić wiedzę członków UTW o funkcjonowaniu rynku pracy i jego otoczeniu oraz zachęcić do większej aktywności na tym rynku. W związku z tym w okresie marzec – lipiec zrealizowano następujące wykłady w sześciu Uniwersytetach Trzeciego Wieku biorących udział w projekcie (Uniwersytety Trzeciego Wieku w Trzcińsku Zdroju, Buku, Barlinku, Nowogardzie, Szczecinie Prawobrzeżu oraz Ekonomiczna Akademia Seniora w Szczecinie):
• Omówienie projektu „Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku” ze wskazaniem przykładów sprawnego funkcjonowania emerytów na rynku pracy.
• Kompetencje – wymiar przedsiębiorczy i społeczny.
• Jak opracowuje się ankiety i prowadzi badania terenowe. Pomiar kompetencji.
• Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie.
• Przedsiębiorczość kobiet .
• Rola Polski we współczesnej gospodarce światowej.
• Aktywność polskich konsumentów w Internecie.

Miejsce wydarzenia

Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)