Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów Aglomeracji Śląskiej | Nauka Dla Ciebie
A A A

Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów Aglomeracji Śląskiej

07.06.2018 Bytom (woj. Śląskie)

Powrót

W dniach 4, 11, 12, 13, 14 i 16 kwietnia 2018 r. odbyły się uroczyste inauguracje w siedzibach  Uniwersytetów Trzeciego Wieku biorących udział w programie z udziałem Władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz uczestników UTW.

W czwartek 7 czerwca 2018 w sali konferencyjnej Biura Promocji Bytomia odbyło się spotkanie Przewodniczących UTW biorących udział w projekcie z przedstawicielem MNiSW, na którym przedstawicielom poszczególnych UTW zostały wręczone listy gratulacyjne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach projektu realizowane są zadania edukacyjne w postaci wykładów, tematycznie związanych z tytułem projektu, wygłaszanych przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych, znawców przedmiotowej problematyki, specjalistów w zakresie geriatrii, psychologii, żywienia i fizjoterapii. W ramach paneli badawczych wykonywane są: badania lekarskie, badania sprawności psychomotorycznej, pomiary antropometryczne, próby czynnościowe oraz testy motoryczne, którymi objętych jest 216 uczestników UTW. Badania  przeprowadzane są przez lekarza specjalistę geriatrii, specjalistów fizjoterapii i psychologów –  zgodnie z założeniami projektu. Powtórzenie tych badań jest planowane we wrześniu b.r. po 12-tygodniowym okresie uprawiania codziennych ćwiczeń ruchowych w postaci nordic walking i ćwiczeń ogólnousprawniających przewidzianych w panelu praktycznym, którego realizacja przebiega pod nadzorem fizjoterapeutów. Zajęcia praktyczne z zakresu nordic walking i ćwiczenia ogólnousprawniające cieszą się duży zainteresowaniem uczestników projektu.

Miejsce wydarzenia

Bytom (woj. Śląskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)