Druga edycja projektu Naukowy Rozwój Seniora | Nauka Dla Ciebie
A A A

Druga edycja projektu Naukowy Rozwój Seniora

20.07.2018 Opole (woj. Opolskie)

Powrót

Fundacja Collegium Nobilium Opoliense w marcu rozpoczęła realizację projektu pt. Naukowy Rozwój SENIORA – edycja II, w którym udział bierze 8 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie opolskim. W minionych miesiącach regularnie odbywały się zajęcia (warsztaty i wykłady) w każdym z Uniwersytetów.

W każdym biorącym udział w projekcie Uniwersytecie odbyły się wykłady o następującej tematyce:

 1. Jestem asertywny – zapoznanie z teoretycznymi podstawami bycia asertywnym, poznanie praw osób asertywnych oraz różnić pomiędzy postawą asertywną, uległą i agresywną w życiu codziennym.
 2. Po co czytać – zwrócenie uwagi na znaczenie literatury w życiu człowieka, wpływ różnych gatunków literackich na kształtowanie tożsamości i przekazywania wiedzy oraz tradycji w procesie międzypokoleniowym.
 3. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu – przedstawienie psychologicznych konsekwencji stresu z uwzględnieniem ich fizjologicznego podłoża. Słuchacze będą mieli okazję do zapoznania się z wynikami najnowszych badań psychologów, endokrynologów i neurobiologów. W ramach wykładu zaprezentowane zostały mechanizmy prowadzące do szkodliwych konsekwencji stresu i techniki przeciwdziałania im. Praktycznym aspektem zajęć było zwiększenie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki stresu.
 4. Media społecznościowe jako sposób na prezentację swoich pasji- przedstawienie możliwości jakie niesie ze sobą korzystanie z mediów społecznościowych w kontekście realizacji własnych pasji i zainteresowań. Wykład był również okazją do zwrócenia uwagi na zagrożenia jakie niesie za sobą postępujący w szybkim tempie proces rozwoju technologicznego.
 5. Ostatni wyklęci – Wykład o tematyce historycznej poświęcony kwestii żołnierzy podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. Zajęcia miały na celu przybliżenie słuchaczom tematyki przez dziesięciolecia zakłamywanej przez propagandę komunistyczną. W wolnej Polsce dopiero w trzeciej dekadzie po odzyskaniu suwerenności postaci Żołnierzy Niezłomnych, do końca wiernych przysiędze znalazły swoje odzwierciedlenie w publicystyce oraz badaniach i poszukiwaniach historycznych.
 6. Rola mediów w życiu społecznym – w trakcie wykładu zaprezentowano wpływ odziaływań medialnych na kształtowanie się poglądów jednostki i grupy społecznej. W trakcie wykładu przedstawione były także odziaływanie reklamy jako czynnika pobudzającego seniorów do konsumpcjonizmu.
 7. USA, czy Chiny? Kto będzie panował na światem w XXI w.? – w trakcie wykładu zwrócona została uwaga na wielopłaszczyznowe relacje pomiędzy tymi państwami oraz ich wpływ w kształtowanie polityki i gospodarki światowej.
 8. Psychologiczne uwarunkowania marketingu i reklamy – wykład z zakresu psychologii, w trakcie którego została zwrócona uwaga na rolę marketingu i reklamy w kształtowaniu się konsumpcyjnego stylu życia. Zaprezentowane były najczęściej stosowane triki marketingowe. Wykład miał na celu zwiększenie świadomości osób starszych na manipulację przekazu reklamowego.
 9. Opolszczyzna, moja niezwykła, mała ojczyzna – w czasie wykładu słuchacze mogli zapoznać się z dziedzictwem historycznym oraz kulturowym Śląska Opolskiego. Na nowo poznali swoją małą ojczyznę na szczeblu powiatu i województwa, z jej największymi atrakcjami turystycznymi oraz ciekawostkami historycznymi. W roku Niepodległej, poruszone zostały tematy związane z regionalnymi wydarzeniami jubileuszowymi oraz wybitnymi postaciami danego regionu.

 

Oprócz wykładów w UTW odbyły się także warsztaty o następującej tematyce:

 1. Zajęcia z samoobrony – warsztat pozwalający seniorom na zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia takich jak włamanie, przemoc fizyczna czy też napady.
 2. Jestem asertywny – warsztat pozwolił uczestnikom na poznanie swoich kompetencji w zakresie komunikacji z innymi oraz budowania własnych granic w kontaktach z drugim człowiekiem.
  W trakcie warsztatu uczestnicy poznali różnice pomiędzy prezentowaniem postawy uległej, agresywnej oraz asertywnej. Warsztat pozwolił również wzmocnić kompetencje miękkie pozwalające na stawianie granic i odmawianie, co zmniejszy ryzyko padania ofiarą różnego rodzaju oszustw.
 3. Nauka widzenia – zajęcia fotograficzne dla każdego. Warsztaty pozwoliły uczestnikom na rozwój pasji fotograficznej. Zwiększyły się ich kompetencje w zakresie robienia zdjęć przy wykorzystaniu posiadanych zasobów sprzętowych. Uczestnicy nabyli zdolność obserwacji oraz prawidłowego kadrowania zdjęć.
 4. Po co pisać – uczestnicy warsztatów w trakcie zajęć próbowali spisać swoje wspomnienia, ciekawe anegdoty lub historie wykorzystując do tego różne formy literackie. Ponadto warsztaty pozwoliły na zwiększenie kompetencji w zakresie analizy wiersza.
 5. Taneczne animacje dla seniora – zajęcia ruchowo rekreacyjne, podczas których uczestnicy mieli możliwość poznania twórczych sposobów spędzania czasu wolnego nie tylko samemu, ale również rodziną, wnukami czy też znajomymi. Nauka tańców w kręgu prowadzona w trakcie zajęć pozwoliła na wzajemną integrację oraz rozwój fizyczny uczestników.
 6. Gimnastyka na co dzień – zaprezentowany został pakiet ćwiczeń fizjoterapeutycznych pozwalających seniorom na utrzymanie sprawności fizycznej, poprawę kondycji oraz koordynacji ruchowej w codziennym życiu.
 7. Chcę abyś mnie polubił – czyli o marketingu, reklamie i wizerunku warsztat przedstawiający informację o tym czym jest marketing i Public Relations, czym zajmuje się PR-owiec oraz dlaczego reklamy zrobią wszystko abyśmy pokochali dany produkt. Podczas zajęć uczestnicy poznali historię reklamy. Ponadto mieli możliwość stworzenia konspektu własnego Uniwersytetu.

Ponadto przy biurze projektu w Opolu odbyły się 3 otwarte spotkania naukowe, których tematyka dotyczyła polityki zagranicznej i miała na celu przybliżenie wszystkim mieszkańcom miasta kwestii związanych z relacjami Polski z innymi krajami Europy i Świata

Miejsce wydarzenia

Opole (woj. Opolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)