Fundacja Instytut Działalności Publicznej | Nauka Dla Ciebie
A A A

Fundacja Instytut Działalności Publicznej

24.03.2017 Białystok (woj. podlaskie)

Powrót

Projekt „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu”

 

Celem  ogólnym projektu jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku w województwie podlaskim.

Celem długofalowym jest tworzenie przestrzeni dla integracji społecznej i intelektualnej seniorów skupionych wokół UTW biorących udział w projekcie.

Instytut Działalności Publicznej nawiązał współprace z 6 działającymi UTW oraz z jednym podmiotem zamierzającym rozpocząć tego typu działalność.

Uniwersytety Trzeciego Wieku biorące udział w projekcie:

  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sejnach z filią w Puńsku,
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goniądzu,
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciechanowcu,
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach,
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem,
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kolnie,
  • Klub Seniora „Róże Jesieni” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Klekociaki” i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Boćkach, jako podmiot, którego aspiracją jest założenie UTW w Boćkach.

 

W ramach projektu (oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, o życiu) realizowane będą  np.: kursy komputerowe, lektoraty języków obcych oraz zajęcia w sekcjach i zespołach zainteresowań, wyjścia do muzeum, teatru i opery, wycieczki krajoznawcze. Zaplanowane będą także wydarzenia plenerowe dostępne i przygotowywane we współpracy ze środowiskiem lokalnym, angażujące m.in. młodzież szkolną.

Innowacyjnym komponentem projektu będą działania zmierzające do inicjowania, wspierania i promowania inicjatyw, które zaowocują współpracą między podmiotami uczestniczącymi w projekcie. Chcemy wprowadzić program wsparcia między podlaskimi UTW, który pomoże im w rozwoju m.in. poprzez ubieganie się o dotacje, wymianę dobrych praktyk, promocję UTW, oraz pozwoli na działania rzecznicze upowszechniające działalność UTW
w województwie podlaskim.

Grupą docelową projektu są słuchacze UTW, a także osoby 50+, które są zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, są to potencjalni przyszli słuchacze UTW. Udział w wykładach
i warsztatach jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych seniorów, także tych, którzy nie są członkami UTW.

Projekt „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu” otrzymał Patronat Honorowy Wojewody Podlaskiego.

Koordynatorem projektu jest Anna Buchmiet (a.buchmiet@idpf.pl).

Instytut Działalności Publicznej

 

Instytut Działalności Publicznej został powołany w 2002 roku. W jego Radzie Programowej zasiadali m.in.: Ryszard Kaczorowski ostatni Prezydent II RP na uchodźstwie, Maciej Płażyński Marszałek III kadencji Sejmu RP, ks. prał. dr Zdzisław Peszkowski kapelan Jana Pawła II, „Rodzin Katyńskich” i pomordowanych na Wschodzie, Naczelny Kapelan Związku Harcerstwa Polskiego.

Po upływie niespełna 10 lat Instytut przekształcił swoje struktury organizacyjne w ramy fundacji. Nastąpiło to w 2012 r., kiedy to Karolina Kaczorowska ustanowiła aktem notarialnym (Rep. A Nr 5106/2012) fundację o nazwie „Instytut Działalności Publicznej”.
Od momentu swojego powstania do dnia dzisiejszego Instytut wpisał się na trwałe w mapę wielu przedsięwzięć kulturalno-społecznych takich jak m.in.: „Bal Niepodległości” z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, cykliczne koncerty muzyki klasycznej, prelekcje i wykłady naukowe, kursy i szkolenia, akcje dobroczynne, czy też liczne inicjatywy akademickie.
Od 2016 r. Prezesem Zarządu IDP jest Adam Zygmunt Młodkowski, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i AMP na IESE Business School w Barcelonie.
W 2017 r. Instytut otrzymał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Miejsce wydarzenia

Białystok (woj. podlaskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)