Fundacja Promocja i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych | Nauka Dla Ciebie
A A A

Fundacja Promocja i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

29.03.2017 Wrocław (woj. dolnośląskie)

Powrót

Projekt „Akademia Młodego Ekonomisty: edycja luty-czerwiec 2017 | Wrocław”

Inicjatywa AME funkcjonuje na terenie Polski od 2008 r. W każdym roku szkolnym realizowane są dwie edycje projektu (zimowa i letnia), prowadzone równolegle w siedmiu miastach Polski: w Warszawie (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), w Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), w Poznaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), w Szczecinie (Uniwersytet Szczeciński), w Łodzi (Uniwersytet Łódzki) i w Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku). Projekt finansowany w ramach UMO dotyczy trzeciej edycji akcji w ośrodku wrocławskim.

Akademia Młodego Ekonomisty cieszy się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży gimnazjalnej oraz uznaniem rodziców i środowiska edukacyjnego. W ramach tej inicjatywy realizowany jest cykl spotkań edukacyjnych z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu czy przedsiębiorczości, przygotowanych z myślą o uczniach gimnazjów. Przyjazna i dostosowana do wieku uczestników forma zajęć oraz ich wykładowo-warsztatowa formuła pozwalają młodzieży rozwijać zainteresowania, zdobywać wiedzę i integrować się ze sobą. Zajęcia AME odbywają się na uczelniach wyższych, co w naturalny sposób oswaja uczestników ze środowiskiem akademickim i pozwala budować długotrwałą motywację do planowania swojej ścieżki edukacyjnej z uwzględnieniem kształcenia akademickiego.

 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce, powołaną w 2000 roku przez pięć publicznych uczelni ekonomicznych – Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Działalność Fundacji ma służyć doskonaleniu jakości kształcenia w zakresie ekonomii w polskich szkołach wyższych, propagowaniu i wspieraniu najlepszych wzorców, a także rozpowszechnianiu idei wysokiej jakości kształcenia ekonomicznego w innych środowiskach. Dzięki temu Fundacja przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji kadr dla polskiej gospodarki oraz do zwiększenia jakości wykształcenia całego społeczeństwa.

Główne obszary działalności Fundacji to m.in.:

 • standardy edukacji wyższej,
 • akredytacja studiów ekonomicznych,
 • środowiskowe konferencje i publikacje (m.in. Kongres Rozwoju Edukacji, Kongres Uniwersytetów Dziecięcych)
 • Olimpiada Przedsiębiorczości,
 • Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości
 • Innowatorium „Tydzień Przedsiębiorczości”,
 • Akademia Młodego Ekonomisty,
 • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy,
 • platforma e-learningowa econet,
 • Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie,
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH.

Miejsce wydarzenia

Wrocław (woj. dolnośląskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)