Fundacja SADownia | Nauka Dla Ciebie
A A A

Fundacja SADownia

24.03.2017 Wojciechów (woj. lubelskie)

Powrót

Projekt „SADownia Trzeciego Wieku”

 

PEŁNI ŻYCIA I MŁODOŚCI

 

Zależy nam na tym, aby walczyć ze stereotypem ejdżyzmu (ageizmu), który dyskryminuje starość .Widoczny jest on także w lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz  traktowaniu ich jako niepotrzebnych.Nam zależy, żeby traktować starość jako pełnowartościowy etap życia. Należy zatem skupić się na  redukcji  obaw i leków, skupić uwage na pozytywnym myśleniu, marzeniach, myśleniu o przyszłości. Seniorzy muszą wiedzieć jak radzić sobie ze zmianami współczesnego świata, cyfryzacją, struktura finansów, systemem bankowym. Zakończenie kariery zawodowej nie musi być końcem zawodowej aktywności. Seniorzy mogą być świetnymi ekspertami, doradcami , konsultantami. Dlatego będziemy proponować zajęcia warsztatowe ze specjalistami różnych dziedzin, prawnikami, lekarzami, finansistami, ekonomistami, które ułatwia seniorom orientowanie się w skomplikowanym współczesnym świecie.

 

DAR CZASU DAREM SERCA

 

Czy możliwy jest rozwój osobisty na emeryturze? Jak w senioralnym wieku nawiązać nowe, trwałe relacje z innymi? Czy można w wymarzony sposób spędzać wolny czas, będąc w wieku emerytalnym? Odpowiedzią na powyższe pytania jest dla nas wolontariat

Seniorzy to osoby, które potrzebuja nie tylko bycia beneficjentem programów pomocowych, ale także sami chcą być kreatywni, otwarci, twórczy i zaangażowani społecznie.

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu praw i obowiązków wolontariusza, korzyści płynących z pełnienia wolontariatu oraz wpływu swojej działalności na społeczność lokalną. Zajęcia będą też szansą na przemyślenia dotyczące własnej motywacji, szansą na poczucie bycia potrzebnym, przyjrzeniu się swoim umiejętnościom, którymi można się dzielić, wiedzą, którą można przekazać. Uczestnicy zajęć dowiedzą się: co to jest zespół, jakie są jego etapy tworzenia i zasad współpracy z innymi wolontariuszami oraz liderem zespołu – koordynatorem wolontariuszy. Zajęcia przygotują seniorów do asertywnego komunikowania się w zespole, szczególnie w przypadku zespołu wolontariuszy w różnej grupie wiekowej. Ponadto uczestnicy poznają metody rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Udział w warsztatach przyczyni się do zniwelowania obaw seniorów związanych z pracą w zespole wolontariuszy młodszych wiekiem, doświadczeniem i umiejętnościami.

Przestrzenią działań wolontariackich jest też Internet. Wskażemy seniorom źródła informacji internetowej, gdzie mogą szukać ofert dla seniorów, porad, pomysłów na działania wolontarystyczne. Podpowiemy, ze świetnymi doradcami w tej dziedzinie są wnuki. Kontakt z nimi  zaspokoi zarówno potrzebę informacji jak i miłości. Zorganizujemy integrację międzypokoleniową przy komputerze.

 

DOBRA PAMIĘĆ JEST DOBRA. WSPOMINAJ, ZAPAMIĘTUJ, ZAPISUJ.

 

Warto wymagać od swojego mózgu elastyczności, zmuszać go do ciągłego wysiłku, aby cieszyć się doskonałą kondycją umysłową także w podeszłym wieku. Wymaga to jedynie dobrej woli i systematyczności.

Wraz z rozwojem technologii dostępne są coraz to ciekawsze metody gimnastykowania mózgu. Od pewnego czasu ogromnym zainteresowaniem cieszą się gry i programy komputerowe, np.: „More brain training from Dr. Kawashima”, „Brain Fitness” czy „Mind Fit”.

Zadania składają się z ćwiczeń matematycznych, językowych i na spostrzegawczość. Wstępny test pozwala określić wiek mózgu i na podstawie wyniku dobrać program odmładzający.

Początkowo podobne programy komputerowe miały służyć głównie poprawie pamięci. Obecnie, ich najnowsze wersje obejmują nawet naukę rysunku, języka obcego czy gry na instrumencie, gdzie poprawne wykonanie utworu na wirtualnej klawiaturze umożliwia wejście na kolejne poziomy zaawansowania.

Istnieją dobre sposoby na ochronę mózgu przed starzeniem się i chorobą:jedzenie świeżych warzyw i owoców – zawarte w nich przeciwutleniacze unieszkodliwiają cząstki atakujące komórki mózgowe,regularne ćwiczenia fizyczne – dzięki aktywności fizycznej poprawia się krążenie krwi i więcej tlenu dostarczane jest do mózgu wykonywanie stanowiących wyzwanie zadań umysłowych – jeśli jakaś czynność zostanie już dobrze opanowana należy wprowadzić utrudnienie bądź zacząć coś nowego (nauka nowego języka, pisanie opowiadań, gra na instrumencie)angażowanie się w inicjatywy społeczne – wymaga to zarówno pracy fizycznej jak i umysłowej, poza tym jest znakomitym sposobem na spędzanie wolnego czasu i poznanie nowych ludzi.Tak więc, aby zmniejszyć ryzyko zaburzeń pamięci  przyszłości, powinniśmy być aktywni intelektualnie, społecznie i fizycznie, jeść warzywa, owoce  ryby, zapobiegać niedoborom pokarmowym. A poza tym dbać o ogólny stan zdrowia.

Staramy się ,żeby nasz projekt w spójny  i holistyczny sposób zadbał o starsze pokolenie. Każdy moduł wymaga aktywizowania seniorów, wskazuje na możliwość wykorzystania najnowszych osiagnięć cywilizacyjnych i pomaga w odnalezieniu się w złożonej rzeczywistości współczesnego świata.

 

Ponieważ zajęcia beda prowadzone metodami aktywizującymi, przewidujemy grupy do 15 osób.Biorac pod uwagę fakt, ze planujemy współpracę z dziesięcioma podmiotami, projekt obejmie ok. 1500 seniorów.

Zapoznamy się wcześniej z potrzebami uczestników projektu (ankieta) i dostosujemy ilość godzin do oczekiwań. Na pewno będzie to nie mniej niż 7 spotkań w czasie trwania projektu i nie mniej niż 14 godzin.(60 min.każda). Proponujemy cykl spotkań dyskusyjnych z ekspertami w zakresie medycyny, zwłaszcza geriatrii, prawa, ekonomii, finansów, ubezpieczeń. W szerokim zakresie planujemy pracę z komputerem. Większość osób ma już podstawy wiedzy komputerowej, dlatego skupimy uwage na jej praktycznym wykorzystaniu w zakresach objętych programem projektu. Zakładamy tez dużą elastyczność w przypadku umiejętności poszczególnych uczestników projektu. Zajęcia warsztatowe umożliwiają indywidualizacje podjętych działań.

Proponujemy warsztaty fotograficzne, teatralne,literackie, filmowe i śpiewu. Będa one wszystkie powiązane z przygotowaniem  interaktywnej , performatywnej mapy wspomnień oraz publikacji na zakończenie projektu, podsumowującej wszystkie moduły działań i wręczanej uczestnikom projektu. Będą też prowadzone zajęcia z zakresu technik zapamiętywania, z wykorzystaniem najnowszych dostępnych propozycji w Internecie oraz innych materiałów przygotowanych na cele projektu (np.broszura przypominająca najlepsze techniki zapamiętywania). Zorganizowana zostanie wycieczka do Kopernik oraz spotkania integracyjne w SADowni.  Przygotujemy też wystawę prac uczestników programu. Aktywizujące metody pracy ( warsztaty, dramy, śpiewanie, fotografowanie, pisanie, praca z komputerem, dyskusja ) są niezbędne, aby seniorzy poczuli się w tym projekcie podmiotowo oraz istotne jest, aby czuli , że jest to pełnowartościowy etap ich życia.

 

Fundacja SADownia
Siedlisko Aktywnych Działań-Przestrzeń Inspiracji w Starym Gaju

 

Fundacja SADownia to organizacja pozarządowa, istniejąca od 2014 roku,  przyjazna działaniom kulturalnym, rekreacyjnym, aktywizującym i integrującym. Stworzona  dla osób chcących uczestniczyć w kulturze, pragnących wykazywać się własnymi inicjatywami i pomysłami.Działamy w małej, ale uroczej miejscowości na Lubelszczyźnie, w Starym Gaju niedaleko uzdrowiska w Nałęczowie.

Dziedzictwo kulturowe i historyczne Naszego Regionu stanowi inspirację dla osób aktywnych i kreatywnych. Nasza oferta skierowana jest także do społeczności lokalnej, której proponujemy na przykład warsztaty fotograficzne, filmowe, literackie, teatralne, szkolenia komputerowe, lekcje języków obcych itp. Chcemy też promować twórczość lokalnych artystów. Zapraszamy  wszystkich chętnych. Gościliśmy na przykład nauczycieli polonijnych. Jesteśmy przygotowani do współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Stworzyliśmy w Starym Gaju także miejsce miłej rekreacji dla wszystkich osób szukających spokoju-Czytelnię w SADzie. Można tu przyjść, usiąść w cieniu starych drzew z  książką w ręku. Dla osób kreatywnych mamy scenę teatralną, Galerię Na Płocie. Stwarzamy możliwość prezentowania własnych umiejętności, ale także uczymy, pomagamy, wspieramy. Zależy nam też na integrowaniu środowisk i pokoleń.

Nasze działania maja szeroki zakres, od projektów plastycznych („Im dalej w SAD, tym więcej Sztuki”), przez teatralne (spektakle „Jeżyk”, „Ćwerćland”), po taneczne  i obrzędowe ( przedstawienie „A z tej mąki będzie chleb” prezentowany  na lokalnych dożynkach). Organizujemy także imprezy integrujące lokalną społeczność ( np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca).  W ciągu kilku lat aktywności, zorganizowaliśmy kilkadziesiąt różnorodnych działań i planujemy je intensyfikować.

Informacje o działaniach fundacji można znaleźć na:

www.sadownia.wordpress.com

 www.facebook.com/SADown

Miejsce wydarzenia

Wojciechów (woj. lubelskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)