Inauguracja Letniej Akademii Seniora | Nauka Dla Ciebie
A A A

Inauguracja Letniej Akademii Seniora

28.06.2018 Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)

Powrót

28 czerwca 2018 r. Akademia WSB gościła blisko 200 studentów z dziewięciu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które współorganizuje. Okazją do spotkania była inauguracja Letniej Akademii Seniora oraz półmetek projektu „Jak nie My, to kto?”. Gościem uroczystości była Pani Renata Janik – doradca wicepremiera oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas spotkania dr Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB – podsumował dotychczas zrealizowane w ramach projektu „Jak nie My, to kto?” inicjatywy, w tym m.in. udział seniorów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach oraz Międzypokoleniowym Pociągu do Nauki – Warszawa. Projekt ten finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak podkreślił dr Marcin Lis – atrakcyjne wykłady, warsztaty, wycieczki i wspólne przedsięwzięcia artystyczne to tylko niektóre z atrakcji, jakie zaplanowano dla seniorów na okres letni.

Pani Renata Janik – wyrażając uznanie wobec organizatorów i uczestników zajęć dla osób w wieku senioralnych – przekazała listy gratulacyjne, które do koordynatorów lokalnych projektu „Jak nie My, to kto?” skierował Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Jarosław Gowin.

Wydarzeniu towarzyszył recital Oskara Jasińskiego, który znanymi fragmentami oper i operetek porwał zgromadzonych gości, m.in. z Dąbrowy Górniczej, Bobrownik, Wojkowic, Sławkowa, Psar, Ogrodzieńca, Zawiercia, Tąpkowic oraz Czeladzi.

Zajęcia Letniej Akademii Seniora oraz projektu „Jak nie My, to kto?” skierowane są osób w wieku 45+. Więcej informacji można uzyskać w biurze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii WSB: tel. 32 295 93 93.

Miejsce wydarzenia

Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)