Inauguracja Uniwersytetów Trzeciego Wieku | Nauka Dla Ciebie
A A A

Inauguracja Uniwersytetów Trzeciego Wieku

17.03.2017 (woj. mazowieckie)

Powrót

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zainaugurował ministerialny program wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Uniwersytety Trzeciego Wieku pełnią niezwykle ważną rolę społeczną – zapobiegają wykluczeniu osób starszych. Uniwersytety dla seniorów przyczyniają się do rozwijania solidarności międzypokoleniowej, integrują lokalną społeczność seniorów, a także wykorzystują ich potencjał intelektualny. Dzięki inicjatywie Społecznej Odpowiedzialności Nauki, jednemu z filarów tzw. Strategii Gowina, UTW będą po raz pierwszy w historii dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W odpowiedzi na demograficzny trend wzrastającej liczby osób starszych należy poświęcić im należytą uwagę. „Najlepszą odpowiedzią na ten wzrost jest aktywizacja, integracja i wzmacnianie ich potencjału intelektualnego.” – mówił Jarosław Gowin w liście z okazji inauguracji zajęć na UTW.

Program wspierania UTW ma za zadanie wspomagać działanie istniejących już uniwersytetów jak również budowanie nowych działalności tego typu. MNiSW przekazało kwotę 4 mln złotych na realizację tego planu.

Miejsce wydarzenia

(woj. mazowieckie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)