Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk | Nauka Dla Ciebie
A A A

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

21.03.2017 Jabłonna (woj. mazowieckie)

Powrót

Projekt „Zwierzęta w służbie ludziom, ludzie w służbie zwierzętom”

 

Realizowany w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN  projekt pt. „Zwierzęta w służbie ludziom, ludzie w służbie zwierzętom” składa się z ośmiu zajęć przygotowanych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Dla uczniów ze szkół podstawowych zaplanowano lekcje zapoznające dzieci z potrzebami „braci mniejszych”. Z kolei, dla młodzieży gimnazjalnej przygotowano warsztaty z zakresu nauk przyrodniczych, w których uczniowie pod czujnym okiem prowadzących zajęcia naukowców, będą mogli  zapoznać się z pracą w specjalistycznych laboratoriach.

 

Tytuły lekcji:

  1. Co kot Mruczek, chciałby mieć na talerzu – czyli o współczesnej diecie zwierząt domowych i gospodarskich
  2. Kocham, Lubię, Szanuję… Dbam! Podstawy opieki nad zwierzętami
  3. Pszczoła miodna – strażniczka życia na Ziemi
  4. Wielcy dzięki Małym – zajęcia o mikrobiomie ludzi i zwierząt
  5. Alternatywy 4, czyli jeśli nie badania na zwierzętach to co?
  6. Laboratorium od kuchni – ciekawostki z życia naukowca
  7. Burza hormonów – jak to się właściwie dzieje? Gra edukacyjna
  8. Eksperymenty na zwierzętach: konieczność czy zbytek? Debata.

 

Dużym atutem zajęć są wykorzystane w nich nowoczesne metody aktywizujące uczniów, czyli mapa myśli, gra dydaktyczna, laboratoria, debata i zajęcia terenowe, które motywują uczniów do twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów, oraz do zdobywania odpowiedzi poprzez eksperymentowanie.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: umo.ifzz.pl oraz na facebookowym fanpage’u.

 

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania podstawowe i prace rozwojowe w zakresie fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich oraz laboratoryjnych. Dotyczą one neuroendokrynologii i endokrynologii wzrostu, rozwoju oraz rozrodu zwierząt, metabolizmu, wykorzystania składników pokarmowych oraz substancji aktywnych biologicznie zawartych w paszach. Ważną pozycję stanowią także badania nad rozwojem struktury i funkcji przewodu pokarmowego u nowonarodzonych i rosnących zwierząt oraz badania dotyczące symbiotycznych mikroorganizmów, zasiedlających ich przewód pokarmowy. W ostatnich latach w Instytucie prowadzi się także badania, których celem jest poprawa cech prozdrowotnych mięsa drobiowego, wieprzowego i jagnięciny przez zmniejszenie otłuszczenia tusz, poprawę profilu kwasów tłuszczowych oraz ograniczenie procesów oksydacyjnych zachodzących w mięsie, co wpisuje się w profilaktykę chorób krążenia u ludzi.

Badania prowadzone są głównie na drobiu, trzodzie chlewnej,  przeżuwaczach oraz na zwierzętach laboratoryjnych i mikroorganizmach zasiedlających komory fermentacyjne zwierząt przeżuwających. Poza zwierzętami gospodarskimi przedmiotem badań są również zwierzęta wolno żyjące i fermowe m.in. żubry, jeleniowate i bobry.

Działalność upowszechnieniowa Instytutu, to przede wszystkim publikacje w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, prezentowanie doniesień na konferencjach naukowych oraz liczne artykuły o charakterze informacyjnym zamieszczane w specjalistycznych periodykach dotyczących chowu i użytkowania zwierząt. Instytut jest również wieloletnim współorganizatorem konferencji skierowanych do młodych pracowników naukowych m.in. Konferencji Młodych Badaczy pt. „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt” oraz Warsztatów Naukowych pt. „Fizjologiczne mechanizmy wzrostu, rozwoju i rozrodu zwierząt” i „Fizjologiczna regulacja procesów rozrodu, laktacji oraz skład i rola mleka matki”. Ponadto Instytut uczestniczy także w przedsięwzięciach popularyzujących naukę zarówno o charakterze krajowym takich jak Festiwal Nauki oraz lokalnym w ramach współpracy z Jabłonowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz prowadząc warsztaty dla uczniów szkół powiatu legionowskiego. Instytut wydaje własne czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym „Journal of Animal and Feed Sciences”, w którym publikowane są prace autorów polskich i zagranicznych z zakresu żywienia, paszoznawstwa i hodowli zwierząt. Czasopismo to jest umieszczone na tzw. liście filadelfijskiej.

Miejsce wydarzenia

Jabłonna (woj. mazowieckie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)