Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda | Nauka Dla Ciebie
A A A

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

29.03.2017 Wrocław (woj. dolnośląskie)

Powrót

Projekt „Różne oblicza układu immunologicznego – immunologia w nauce i praktyce”

 

Motto: „Nauki nie robi się na ponuro ani na rozkaz…” Ludwik Hirszfeld

 

Projekt jest realizowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (IITD PAN)  we Wrocławiu w partnerstwie z Fundacją Uniwersytet Dzieci. Jest skierowany do młodzieży w wieku 14-16 lat i obejmuje cykl kreatywnych zajęć, przybliżających metody oraz środowisko pracy naukowej w dziedzinie immunologii. Zajęcia są prowadzone w 6 grupach (72 uczestników) na specjalizacji „Immunologia” kierunku „Nauka do kwadratuUniwersytetu Dzieci w terminie marzec – maj 2017 r.

Formuła zajęć naśladuje rzeczywiste formy pracy w instytucie naukowym, w celu przybliżenia środowiska pracy naukowej zainteresowanej młodzieży. Dodatkowo, promowane są pozytywne akcje społeczne, takie jak krwiodawstwo i dawstwo szpiku oraz oświata prozdrowotna i szczepienia ochronne. Młodzież jest przygotowywana do pracy projektowej, skupionej na jednej dziedzinie. Główną osią tematyczną jest układ odpornościowy, jednak podejmowane są też tematy na styku mikrobiologii lekarskiej (w tym wirusologii), transplantologii i nowoczesnych badań z zakresu biologii molekularnej.

Zajęcia mają zróżnicowaną formę i obejmują:

 1. Warsztaty kompetencyjne
 2. Wykład wprowadzający pt.: Budowa i funkcje układu immunologicznego
 3. Warsztaty laboratoryjne
 • Jak zobaczyć i rozróżnić komórki układu odpornościowego?
 • Jak działa układ immunologiczny – reakcje antygen-przeciwciało
 • Rozpoznanie własnych i cudzych antygenów – rola antygenów zgodności tkankowej HLA
 • Naturalna mikroflora organizmu jako element wspomagający układ immunologiczny
 • Jak zdiagnozować chorobę bakteryjną i jak ją wyleczyć
 • Jakie zjawiska towarzyszą infekcji wirusowej w komórce?
 1. Warsztat „Design Thinking” – zaprojektuj szczepionkę”
 2. Minikonferencję sprawozdawczą pt.: Wyzwania współczesnej immunologii.

 

Projekt realizuje zespół Laboratorium Wirusologii IITD PAN oraz trener Fundacji Uniwersytet Dzieci:

dr Katarzyna Zwolińska – koordynator

dr Marta Sochocka

mgr Tomasz Tomczyk

mgr Olga Błachowicz

dr hab. Egbert Piasecki, prof. PAN

dr Beata Orzechowska

mgr Ewelina Seklecka

http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/UMO/

 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (IITD PAN) został założony w 1952 roku. Głównym założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu był profesor Ludwik Hirszfeld – nominowany do nagrody Nobla polski immunolog i mikrobiolog, odkrywca grup krwi i przyczyn konfliktu serologicznego. Obecnie Instytut prowadzi badania w dziedzinie m.in. immunologii, onkologii, mikrobiologii i terapii doświadczalnej, w zakresie badań podstawowych, jak również wspiera badania rozwojowe i wdrożeniowe we współpracy z partnerami przemysłowymi oraz włącza się w inicjatywy zwiększające polski potencjał naukowy. Instytut posiada kategorię naukową A w grupie Nauki o Życiu oraz status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014-2018, jako partner Konsorcjum „Wrocławskie Centrum Biotechnologii”. Posiada również kartę Erasmusa (Erasmus Chart) na lata 2014-2020. http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl

Od sierpnia 2012 r. w IITD PAN działa Centrum Medyczne (CM), które prowadzi eksperymentalną terapię bakteriofagową pacjentów z lekoopornymi zakażeniami bakteryjnymi (Ośrodek Terapii Fagowej; http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/OTF) oraz specjalistyczną diagnostykę immunogenetyczną (Laboratorium Immunologii Tkankowej). Ośrodek Terapii Fagowej (z filią w Krakowie i Częstochowie) to jedyny w Unii Europejskiej i jeden z 2 ośrodków na świecie, prowadzących ciągłą terapię bakteriofagową, obejmującą diagnostykę, fagotypowanie i przygotowanie preparatów. Bank fagów OTF to obecnie powyżej 800 preparatów.

Laboratorium Immunologii Tkankowej (http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/LIT) wykonuje badania na potrzeby transplantacji oraz określania predyspozycji genetycznych m.in chorób autoimmunologicznych. Wchodzi w skład Regionalnego Centrum Przeszczepiania Nerek, współpracuje z 22 Stacjami Dializ z Dolnego Śląska. Zakwalifikowano go do Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 2011-2020. Ma status jednostki akredytowanej do prowadzenia standaryzacyjnych Warsztatów Kontroli Jakości Typowania HLA dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (certyfikat Europejskiej Federacji Immunogenetyki, Eurotransplant).

W IITD PAN funkcjonuje Zintegrowane Laboratorium Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii Neolek (http://www.neolek.pl).  Neolek zapewnia dostęp do wyspecjalizowanych usług badawczych dedykowanych onkologii eksperymentalnej i prowadzi R&D dot. nowych technologii branży medycznej. Wraz ze Zwierzętarnią IITD PAN, wykonuje prace R&D, wykorzystując wysokiej klasy aparaturę oraz ekspertyzę dot. testów przesiewowych in vivo oraz in vitro i analizy biomedycznej (posiada certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej GLP).

W IITD PAN znajduje się Polska Kolekcja Mikroorganizmów (PCM; https://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/PCM/), zarejestrowana w Światowej Federacji Kolekcji Drobnoustrojów oraz w Europejskiej Organizacji Kolekcji Drobnoustrojów (ECCO). Działalność PCM to przechowywanie i dystrybucja bakterii i bakteriofagów, które wykorzystuje się głównie do celów naukowo-badawczych, zastosowań przemysłowych, edukacji i terapii. Obecnie PCM dysponuje zbiorem ok. 3000 szczepów bakteryjnych i 300 bakteriofagów. Poza tym w IITD PAN istnieje największy w Polsce Bank Linii Komórkowych. Kolekcja obejmuje ok. 180 linii komórek nowotworowych i prawidłowych, ludzkich i zwierzęcych. Dodatkowo, rozwija się Kolekcja Wirusów ludzkich i zwierzęcych, używanych dla celów naukowych oraz testowania aktywności przeciwwirusowej preparatów naturalnych i syntetycznych o potencjale leczniczym lub dezynfekcyjnym, w obszarze medycyny i weterynarii (https://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/LabWirusologii/).

Od 2000 r. w IITD PAN funkcjonują Studia Doktoranckie w zakresie biologii oraz Studenckie Koło Naukowe. IITD PAN jest także miejscem spotkań powołanej w 2009 r. z inicjatywy Prezydenta Wrocławia Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej Polskiej Akademii Umiejętności (http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/PAU/).

Pracownicy i doktoranci IITD PAN są zaangażowani w popularyzację nauki. Biorą udział w następujących inicjatywach: Dolnośląski Festiwal Nauki (od 1998 r.) (http://www.festiwal.wroc.pl), TEDx (Technology, Entertainment and Design; http://tedxwroclaw.pl/breakthesilence), Uniwersytet Dzieci (od 2013 r.) (http://www.uniwersytetdzieci.pl) oraz warsztaty badawczo-edukacyjne „GUCIO” w ramach Akademii Młodych Uczonych (http://akademia.wroc.pl/pl/?page_id=783).

Instytut wydaje 2 czasopisma, które znajdują się na tzw. „liście filadelfijskiej”: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (http://www.iitd.pan.wroc.pl/en/AITE/; IF 2015 – 2,464) oraz Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej  (http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/PHMD/; IF 2015 – 0,769. AITE należy do ścisłej czołówki polskich periodyków naukowych – trzy razy zajęło 1. miejsce w Polsce z następującymi wartościami IF: rok 2011 ( IF = 2,541), rok 2013 (IF = 2,818), rok 2014 (IF = 3,176).

Miejsce wydarzenia

Wrocław (woj. dolnośląskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)