Instytut Transportu Samochodowego | Nauka Dla Ciebie
A A A

Instytut Transportu Samochodowego

29.03.2017 Warszawa (woj. mazowieckie)

Powrót

Projekt Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest ważne i ciekawe”

 

Zajęcia pt. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest ważne i ciekawe są realizowane w ramach programu Ministerstwa Nauki pn. Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Pomysłodawcą i realizatorem zajęć jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, usytuowany przy ul. Jagiellońskiej 80.

Zajęcia adresowane są do uczniów klas kl. 1-3 i 4-6 szkół podstawowych.

Cele zajęć:

  • uświadomienie słuchaczom znaczenia i działania odblasków i pasów bezpieczeństwa oraz wpływu rozproszenia uwagi na zachowania i bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • samodzielne dochodzenie do wniosków przez słuchaczy na drodze doświadczeń empirycznych,
  • rozwój umiejętności samodzielnego myślenia i poszukiwania rozwiązań dla problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zajęcia podzielone są na dwie części: teoretyczną (odbywającą się w sali wykładowo-projekcyjnej) i praktyczną (odbywającą się w sali ekspozycyjnej).

Zajęcia teoretyczne składają się z mini-wykładów dotyczących trzech bloków tematycznych poświęconych odblaskom, pasom bezpieczeństwa i rozpraszaniu uwagi w ruchu drogowym, połączonych z ćwiczeniami i doświadczeniami. Część teoretyczna trwa ok. 2,5 godziny dla uczniów kl. 1-3 i ok. 3 godzin dla uczniów kl. 4-6.

Zajęcia praktyczne to obserwacja funkcjonowania lub samodzielne korzystanie z urządzeń ekspozycyjnych: „tuba dr Targosińskiego” (obserwacja materiałów odblaskowych), symulator zderzeń, symulator dachowania, waga, tzw. „test słonia” (waga ciała podczas kolizji przy różnych prędkościach), urządzenie do ćwiczenia czasu reakcji. Część praktyczna trwa ok. 1 godziny.

 

Instytut Transportu Samochodowego

 

Instytut Transportu Samochodowego (ITS) prowadzi działalność od ponad 60 lat na mocy zarządzenia ministra właściwego ds. transportu. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie, koordynacja i upowszechnianie badań naukowych oraz prac rozwojowych z zakresu transportu samochodowego. Istotą prac realizowanych w Instytucie jest interdyscyplinarne podejście do problemów związanych z bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego i ochroną środowiska, ważnych dla osiągania celów polityki społeczno-gospodarczej państwa. Instytut realizuje szereg projektów w ramach programów Unii Europejskiej i Funduszy Strukturalnych. Wykonuje projekty specjalne oraz projekty własne – granty, zapewnia wsparcie organom administracji państwowej w działaniach strategicznych w zakresie bezpieczeństwa transportu samochodowego i ochrony środowiska naturalnego. Prace Instytutu ukierunkowane są na bezpośrednie zastosowania w praktyce, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Aktywność pracowników ITS skutkuje licznymi publikacjami w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, patentami w zakresie motoryzacji. Instytut organizuje konferencje naukowe, prowadzi szkolenia i zajęcia edukacyjne, zajmuje się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.

Miejsce wydarzenia

Warszawa (woj. mazowieckie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)