A A A

Warsztaty przygotowane przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik, dzielenie się doświadczeniem, konstruowanie pomocy edukacyjnych, nagrody finansowe i rzeczowe – to wszystko czeka na uczestników czwartej edycji konkursu „Nauka dla Ciebie”.

W rywalizacji może wziąć udział każdy nauczyciel szkoły podstawowej, który chce rozwijać umiejętności związane z konstruowaniem pomocy edukacyjnych oraz poznawać i ulepszać metody aktywizujące uczniów do samodzielnego eksperymentowania. Konkurs jest realizowany w ramach Programu Nauka dla Ciebie – wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.

Rejestracja i zadanie konkursowe

Aby zgłosić swój udział, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rejestracja trwa do 24 marca 2021 r.

Kolejny etap to przygotowanie konspektu opisującego autorską pomoc edukacyjną. Na konspekty czekamy do 9 kwietnia 2021 r.

Nauczyciele i nauczycielki z drużyn zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu wezmą udział w bezpłatnych warsztatach na temat prototypowania pomocy edukacyjnych – Letniej Szkole Prototypowania, która odbędzie się w dniach 10–14 maja 2021 r.

Konkurs zakończy się uroczystą Galą Finałową, podczas której uhonorowani zostaną jego laureaci i finaliści oraz wręczone zostaną cenne nagrody rzeczowe oraz finansowe.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o konkursie, regulaminem i materiałami szkoleniowymi.

Kolejne kroki

Po zakończeniu zbierania zgłoszeń, jury wybierze 10 drużyn, z których nauczyciele wezmą udział w Letniej Szkole Prototypowania online. To bezpłatne, pięciodniowe warsztaty online prowadzone przez ekspertów z dziedziny edukacji i pedagogiki konstruktywistycznej. Dzięki wiedzy zdobytej na tych zajęciach, w kolejnym etapie konkursu nauczyciele wraz z uczniami będą mogli zrealizować lekcję w oparciu o przedstawiony wcześniej konspekt. Całość zakończy się uroczystą galą finałową online transmitowaną na żywo.

Finaliści otrzymają nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o konkursie, regulaminem i materiałami szkoleniowymi.

Aktualności

Warszawa (Mazowieckie)

VII edycja Letniej Szkoły Prototypowania

Jak powstaje wiedza naukowa? To było pytanie wiodące w czasie tegorocznej, siódmej już, edycji Letniej Szkoły Prototypowania dla półfinalistów konkursu „Nauka dla Ciebie”. Celem organizatorów – Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik – jest wsparcie merytoryczne nauczycieli i integracja środowiska związanego z edukacją.

Więcej

Warszawa (mazowieckie)

Ruszyły zgłoszenia do konkursu „Nauka dla Ciebie”

Warsztaty przygotowane przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik, dzielenie się doświadczeniem, konstruowanie pomocy edukacyjnych, nagrody finansowe i rzeczowe – to wszystko czeka na uczestników czwartej edycji konkursu „Nauka dla Ciebie”.

Więcej

Warszawa (mazowieckie)

Czym jest Letnia Szkoła Prototypowania?

Letnia Szkoła Prototypowania 2021 Nauczyciele z 10 drużyn wyłonionych w trzecim etapie konkursu „Nauka dla Ciebie” otrzymują zaproszenie do udziału w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji związanych z tworzeniem pomocy dydaktycznych. W czasie pięciu dni poświęconych na spotkania z ekspertami Centrum Nauki Kopernik, wspólne rozmowy i wymianę doświadczeń uczestnicy zdobywają wiedzę o tym, jak konstruować prototypy pomocy edukacyjnych. Termin Letniej Szkoły Prototypowania: 10–14 maja 2021 r. Udział w szkoleniu jest dla uczestników bezpłatny.  

Więcej

Warszawa (mazowieckie)

Konkurs Nauka dla Ciebie

Konkurs „Nauka dla Ciebie”. Zasady uczestnictwa i nagrody   Ruszyły zgłoszenia do czwartej edycji popularnego konkursu edukacyjnego „Nauka dla Ciebie”. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz zastosowaniu w praktyce autorskiej pomocy edukacyjnej, a następnie udokumentowaniu swojej pracy w krótkim (ok. 5-minutowym) filmie. Zarówno konspekt, jak i pomoc edukacyjna powinny być samodzielnie opracowane i prezentować zjawisko z zakresu nauk przyrodniczych lub ścisłych. Konkurs realizowany jest wspólnie przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik  w ramach Programu Nauka dla Ciebie. Etap 1. Rejestracja uczestników Drużynę konkursową (dwójka nauczycieli i grupa uczniów) należy zgłosić przez formularz udostępniony na stronie. Termin zgłaszania uczestników: 24 kwietnia 2021 r. Etap 2. Przygotowanie konspektu Nauczyciele opisują zaprojektowaną wspólnie z uczniami pomoc edukacyjną w oparciu o udostępniony wzór konspektu. Na podstawie nadesłanych prac jury konkursu wyłoni 10 drużyn, które zakwalifikują się do finału konkursu. Termin nadsyłania konspektów: 9 kwietnia 2021 r. Ogłoszenie wyników etapu: 21 kwietnia 2021 r. Etap 3. Letnia Szkoła Prototypowania Nauczyciele z 10 wybranych drużyn uczestniczą w bezpłatnych 5-dniowych warsztatach prowadzonych przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik. Poświęcona prototypowaniu pomocy edukacyjnych letnia szkoła ma im pomóc przygotować się do ostatniego etapu konkursu. Umiejętności nabyte w czasie szkolenia będą także przydatne w codziennej pracy nauczycieli. Termin Letniej Szkoły Prototypowania: 10–14 maja 2021 r. Etap 4. Stworzenie pomocy edukacyjnej, nagranie filmu Uczestnicy konstruują zaprojektowaną przez siebie pomoc edukacyjną i przygotowują film dokumentujący jej użycie i przesyłają go na adres: konkursndc@kopernik.org.pl. Na podstawie prac nadesłanych przez 10 drużyn jury wybierze pięciu równorzędnych laureatów. Termin nadsyłania filmów: 2 lipca 2021 r. Ogłoszenie wyników końcowych konkursu: 15 lipca 2021 r. Gala Finałowa Na zakończenie konkursu odbędzie się uroczysta Gala Finałowa. Nagrody mają charakter finansowy i rzeczowy. W trakcie gali zostaną zaprezentowane prace laureatów konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Więcej

Konkurs Nauka dla Ciebie

Kontakt do Organizatorów:

email: konkursndc@kopernik.org.pl

tel.: 507 964 276

Centrum Nauki Kopernik

Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

00-390 Warszawa

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)