A A A

Realizatorzy

Koszalin (zachodniopomorskie)

Politechnika Koszalińska, Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

Beneficjent realizuje program pod tytułem „Bezzałogowy Statek Powietrzny, jako przykład zaawansowanej konstrukcji inżynierskiej”

Więcej

Białystok (podlaskie)

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Beneficjent realizuje program pod tytułem „Akademia Młodego Naukowca”

Więcej

Warszawa (mazowieckie)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Beneficjent realizuje program pod tytułem „EKOINŻYNIER – nowoczesne techniki badań środowiska dla młodzieży”

Więcej

Warszawa (mazowieckie)

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Beneficjent realizuje program pod tytułem „Iskrzy na styku nauki”

Więcej

Realizatorzy projektu

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)