A A A

Uniwersytety Trzeciego Wieku

#StrategiaGowina

Program, którego celem jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Program ma też na celu aktywizację społeczną i intelektualną seniorów oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych. Są to działania wpisujące się w „Trzecią Misję Uczelni”, czyli kreowanie relacji uczelni z ich otoczeniem, popularyzację nauki oraz wspomaganie rozwoju społecznego.

Program polega na wyłanianiu w województwach animatorów, którzy organizują dla słuchaczy UTW wykłady, warsztaty, ćwiczenia, wyjazdy i inne zajęcia.

W pierwszym roku funkcjonowania programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na jego realizację 4 mln zł, zaś w drugim roku aż 6 mln zł.

 

Cel

  • wsparcie idei solidarności międzypokoleniowej
  • aktywizacja społeczna seniorów
  • zaangażowanie słuchaczy na rzecz społeczności lokalnych

Aktualności

Węgorzowo (warmińsko-mazurskie)

Dzień seniora w Węgorzewie

W dniu 28 września 2018 roku w Węgorzewskim Centrum Kultury przy ul. Bema 14 o godzinie 11.00 odbył się Dzień Seniora pod hasłem „A NAM CHCE SIĘ CHCIEĆ”.

Więcej

Wysokie Mazowieckie (podlaskie)

„Roboty mobilne i układy sterowania we współczesnej rzeczywistości – wykład 24.09.2018 UTW Wysokie Mazowieckie

Wykład realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego przez Instytut Działalności Publicznej pt.: „ Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu – druga edycja” na temat: „Roboty mobilne i układy sterowania we współczesnej rzeczywistości”wygłosił mgr inż. Krzysztof Łuniewski, nauczyciel CKZ w Wysokiem Mazowieckiem.

Więcej

Marcinkowo (warmińsko-mazurskie)

Dzień Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Prejłowie i Marcinkowie

Dnia 20 września 2018 r. w placówce Środowiskiego Domu Samopomocy w Marcinkowie o godzinie 11.00 odbył się Dzień Seniora pod hasłem „Aktywny Senior” organizowany przez dwa Uniwersytety Trzeciego Wieku w Marcinkowie i Prejłowie. Na Senioradę zostali zaproszeni władze z lokalnego środowiska oraz seniorzy. Zaproszonych gości przywitała organizatorka z ramienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Marcinkowie.

Więcej

Nagórki (warmińsko-mazurskie)

Dzień seniora na Nagórkach

Dnia 19 września 2018 roku w placówce Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie o godzinie 10.00 odbył się Dzień Seniora organizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie i Biesalu.

Więcej

Zobacz realizatorów

Realizatorzy projektu

Uniwersytety Trzeciego Wieku

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)