A A A

Uniwersytety Trzeciego Wieku

#StrategiaGowina

Program, którego celem jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Program ma też na celu aktywizację społeczną i intelektualną seniorów oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych. Są to działania wpisujące się w „Trzecią Misję Uczelni”, czyli kreowanie relacji uczelni z ich otoczeniem, popularyzację nauki oraz wspomaganie rozwoju społecznego.

Program polega na wyłanianiu w województwach animatorów, którzy organizują dla słuchaczy UTW wykłady, warsztaty, ćwiczenia, wyjazdy i inne zajęcia.

W pierwszym roku funkcjonowania programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na jego realizację 4 mln zł, zaś w drugim roku aż 6 mln zł.

 

Cel

  • wsparcie idei solidarności międzypokoleniowej
  • aktywizacja społeczna seniorów
  • zaangażowanie słuchaczy na rzecz społeczności lokalnych

Aktualności

Wysokie Mazowieckie (podlaskie)

„Terapeutyczne oddziaływanie drzew na człowieka”- wykład 17.09.2018 UTW Wysokie Mazowieckie

17 września 2018 r. słuchacze UTW wysłuchali wykładu mgr inż. Justyny Bujnowskiej  pt.,, Terapeutyczne oddziaływanie drzew na człowieka”

Więcej

Purda (warmińsko-mazurskie)

Dzień Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Purdzie i Klewkach

Dnia 14 września 2018 r. w Pensjonaciku w Łajsu o godzinie 17.00 odbył się Dzień Seniora pod hasłem „Dieta+ruch=zdrowie” organizowany przez dwa Uniwersytety Trzeciego Wieku w Klewkach i Purdzie. Na Senioradę zostali zaproszeni władze z lokalnego środowiska oraz seniorzy. Zaproszonych gości przywitała organizatorka z ramienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Purdzie.

Więcej

Krosno (Podkarpackie)

Słuchacze UTW gminy Przemyśl i gminy Żurawica w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z gminy Przemyśl i gminy Żurawica w dniu 24 sierpnia wzięli udział w wycieczce do Krosna i Odrzykonia popularyzującej naukę i dziedzictwo kulturowe regionu. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Kompetentny senior ambasadorem społeczeństwa wiedzy”

Więcej

Odrzykoń (Podkarpackie)

Wycieczka Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku gminy Bircza i gminy Krasiczyn do twierdz w Odrzykoniu

W czwartek 23 sierpnia, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego  Wieku z Krasiczyna i Birczy wzięli udział w wycieczce do Krosna i Odrzykonia popularyzującej naukę i dziedzictwo kulturowe regionu.

Więcej

Zobacz realizatorów

Realizatorzy projektu

Uniwersytety Trzeciego Wieku

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)