Lekcje o zwierzętach Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN | Nauka Dla Ciebie
A A A

Lekcje o zwierzętach Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN

23.06.2017 Pruszków (woj. mazowieckie)

Powrót

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN przeprowadził lekcje w ramach projektu pt. „Zwierzęta w służbie ludziom, ludzie w służbie zwierzętom”

 

  1. Co kot Mruczek, chciałby mieć na talerzu – czyli o współczesnej diecie zwierząt domowych i gospodarskich

Prowadzący: Dr Anna Tuśnio, Dr Marcin Barszcz

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy I i III oraz ich nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie.

Uczniowie na lekcji dowiedzieli się, w jaki sposób żywić małe i duże zwierzęta, tak aby były zdrowe i pełne energii. Ponadto dzieci samodzielnie dokonały jakościowej oceny organoleptycznej wybranych pasz i karm w laboratorium Zakładu Żywienia Zwierząt, a podczas warsztatów w instytuckiej paszarni przygotuwały granulat z mieszanki zbóż.

Celem zajęć było uświadomienie dzieciom, że sposób żywienia zwierząt wpływa na ich zdrowie oraz na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego np. mleka.

 

  1. Kocham, Lubię, Szanuję… Dbam! Podstawy opieki nad zwierzętami

Prowadzący:  Dr Marlena Zielińska-Górska, Dr Małgorzata Hasiec

W kolejnych zajęciach wzięły udział uczniowie klasy II z Zespołu Szkolno-przedszkolnego nr 2 w Legionowie.

Zajęcia odbyły się w Stajni Klucz w Skrzeszewie. Podczas zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące udomowienia i pielęgnacji zwierząt, a także mieli możliwość obcować ze zwierzętami obecnymi w Stajni Klucz (konie, alpaki, owce, króliki, kangur i psy). Ponadto dzieci oswajały się z dotykiem zwierząt poprzez przejażdżki na konikach polskich  lub bryczką. W finale lekcji odbyło się integracyjne ognisko z kiełbaskami.

Celem zajęć było rozwinięcie w dziecku poczucia odpowiedzialności za zwierzęta towarzyszące człowiekowi oraz uświadomienie bardzo ważnej roli zwierząt w życiu człowieka.

 

  1. Pszczoła miodna – strażniczka życia na Ziemi

Prowadzący:  Mistrz pszczelarstwa mgr Kazimierz Paczesny, dr Marlena Zielińska-Górska

W lekcji dotyczącej tajemniczego i ważnego dla ludzi życia pszczół udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie. Lekcja rozpoczęła się od pogadanki na temat biologii rodziny pszczelej oraz historii i roli pszczelarstwa. Następnie uczestnicy zapoznali się z budową ula oraz produktami pszczelimi takimi jak pierzga, pyłek kwiatowy, propolis, wosk. Na koniec zajęć uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących wytwarzania świec z wosku.

Celem zajęć było zapoznanie dzieci ze znaczeniem pszczoły miodnej dla ekosystemu.

Zdjęcia z pierwszej lekcji:

Zdjęcia z drugiej lekcji:

 

Zdjęcia z trzeciej lekcji:

Miejsce wydarzenia

Pruszków (woj. mazowieckie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)