Letnia Szkoła Prototypowania | Nauka Dla Ciebie
A A A

Letnia Szkoła Prototypowania

30.08.2018 Serock (woj. Mazowieckie)

Powrót

Letnia Szkoła Prototypowania to autorskie programy edukacyjne Centrum Nauki Kopernik. W tym roku odbyły się dwie edycje Szkoły – pierwsza dla projektantów, edukatorów i naukowców, a druga dla nauczycieli biorących udział w konkursie Nauka dla Ciebie.

Letnia Szkoła Prototypowania (LSP) to intensywne tygodniowe warsztaty rozwoju kompetencji oraz wymiana doświadczeń dla osób zajmujących się tworzeniem rozwiązań edukacyjnych z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych. Celem LSP był rozwój wiedzy i kompetencji dotyczących projektowania pomocy naukowych, eksperymentów, wydarzeń, kursów on-line i innych rozwiązań edukacyjnych.

W pierwszej edycji Szkoły (27 czerwca – 3 lipca) pracowaliśmy w gronie projektantów, edukatorów, naukowców i dydaktyków, samodzielnie tworzących pomoce naukowe. Szkołę poprowadzili prof. Dor Abrahamson z Uniwersytetu Berkeley, eksperci Centrum Nauki Kopernik oraz zaproszeni goście.

Do drugiej edycji szkoły (23–29 sierpnia) zaprosiliśmy dwadzieścioro nauczycieli z dziesięciu szkół, które brały udział w konkursie Nauka dla Ciebie. Podczas szkoleń uczestnicy mogli korzystać z doświadczeń pracowników CNK z zakresu prototypowania obiektów będących pomocami edukacyjnymi. Nauczyciele mogli udoskonalić swoje prace konkursowe – prototypy pomocy dydaktycznych. Tylko podczas warsztatów powstało dziewięć bardzo interesujących prototypów, np. ilustrujący trudne do wytłumaczenia zjawisko efektu Dopplera, czy wyjaśniający dlaczego tęcza ma kształt łuku.

Letnia Szkoła Prototypowania jest realizowana i finansowana w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018. W ramach programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.

Miejsce wydarzenia

Serock (woj. Mazowieckie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)