A A A

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

#StrategiaGowina

Coraz silniej obecna i popularna w Polsce jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z którą przedsiębiorstwa już na etapie budowania swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy. Podobne procesy należy uruchomić również w obszarze nauki.

Społeczna Odpowiedzialność Nauki ma stanowić istotną ofertę dla szerokiego forum społecznego. Ma pomagać w identyfikowaniu szans i możliwości, wspomagać dialog i angażować szerokie grupy interesariuszy, zwiększać wydajność i efektywność prowadzonych działań w zakresie nauki i badań, realizując Trzecią Misję Uczelni.

Programy Społecznej Odpowiedzialności Nauki mają na celu nie tylko popularyzację i upowszechnianie nauki i badań naukowych, ale także rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz integrację społeczności lokalnej z ośrodkami akademickimi.

Mają wyrównywać szanse edukacyjne i docierać do tych części kraju, w których do tej pory aktywność akademicko-naukowa nie istniała.

 

Konkurs "Nauka dla Ciebie"

Naukobus i Planetobus

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Uniwersytety Trzeciego Wieku

6 mln

ZŁOTYCH DLA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
W 2018

100 tys.

UCZNIÓW ODWIEDZIŁ
NAUKOBUS
W 2017

20 mln

ZŁOTYCH NA UNIWERSYTETY
MŁODEGO ODKRYWCY
W 2018