Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych | Nauka Dla Ciebie
A A A

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

29.03.2017 Biała Podlaska (woj. lubelskie)

Powrót

Projekt „Akademia Młodych Adeptów”

 

Od 1 lutego 2017 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej realizuje projekt „Akademia Młodych Adeptów” w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nasz projekt „Akademia Młodych Adeptów” adresowany jest do 72 dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat. Głównym celem projektu jest ukształtowanie u jego uczestników postaw kreatywnych oraz rozbudzenie w nich „ciekawości świata”.  Cykliczne zajęcia edukacyjne będą prowadzone przez pracowników naukowych i specjalistów z określonej dziedziny nauki.

Cele szczegółowe projektu:
– stymulacja rozwoju intelektualnego uczestników zajęć oraz ich umiejętności podejmowania wyzwań
– ukierunkowanie zainteresowań i pokazanie „fascynującego świata nauki” uczestnikom projektu
– rozwój kompetencji społecznych wśród uczestników
– pobudzenie wśród uczestników projektu chęci uczenia się, zdobywania wiedzy, korzystania z innych zajęć rozwijających zainteresowania
– popularyzacja nauki w lokalnym środowisku
– popularyzacja PSW jako lokalnego centrum nauki skupiającego społeczność lokalną Białej Podlaskiej.

Uczestnicy Projektu będą brać udział w bezpłatnych, specjalnie dostosowanych do ich wieku warsztatach prowadzonych w salach, laboratoriach i na terenie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Zajęcia będą prowadzone w trzech grupach wiekowych:

I grupa – Obserwatorzy (6-8 latkowie)
II grupa – Poszukiwacze (9-11 latkowie)
III grupa – Badacze (12-14 latkowie).

Każda z grup będzie równolegle uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ośmiu modułach (ośmiu blokach tematycznych) dotyczących różnych dziedzin nauki:

MODUŁ I Burza w szklance wody,

MODUŁ II Ujarzmianie żywiołów,

MODUŁ III W duecie z przyrodą,

MODUŁ IV Po nitce do kłębka, czyli w szranki z polszczyzną,

MODUŁ V Pokematma,

MODUŁ VI Budujemy i programujemy roboty,

MODUŁ VII Odkrywcy przeszłości,

MODUŁ VIII W krainie pieniądza, czyli o pieniądzu, oszczędzaniu i mądrym wydawaniu.

 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II

 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci ok. 3000 studentów na 18 kierunkach i 50 specjalnościach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (uzupełniających).

Misją  Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, a także działań na rzecz rozwoju miasta i regionu.

Uczelnia posiada 17-letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzone pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. W ciągu 17 lat działalności zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych, by w 2016 r. stać się najlepszą uczelnią w Polsce w gronie państwowych wyższych szkół zawodowych! (w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”). Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wyróżniono też w 2016 r. w rankingu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przy uczelni funkcjonują: Żłobek „Zielony Słonik”, Przedszkole, Akademickie Gimnazjum, Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Uniwersytet Dziecięcy oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Miejsce wydarzenia

Biała Podlaska (woj. lubelskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)