Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach | Nauka Dla Ciebie
A A A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

29.03.2017 Suwałki (woj. podlaskie)

Powrót

Projekt „UMO-wieni na odkrywanie PWSZ”

 

Celem projektu  jest popularyzacja wiedzy i rozbudzenie aktywności poznawczej u dzieci poprzez zabawę (edutainment). W aktywny, badawczy sposób nasi młodzi studenci poznają naukę i otaczający świat. Celem projektu jest rozbudzenie w dzieciach pasji poprzez odkrywanie własnych zainteresowań oraz ich ciekawości poznawczej.  Projekt przyczyni się do stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju wśród uczestników a także propagowania kultury innowacyjności. Na Uniwersytet Młodego Odkrywcy
zostanie zakwalifikowane 90 dzieci w wieku od 6 do 10 lat.. Dzieci będą uczęszczać na zajęcia z różnych dziedzin. Dodatkowo w ramach projektu zrealizowane zostaną warsztatowe zajęcia interaktywne dla dzieci – escape room. Będzie to dodatkowa atrakcja i urozmaicenie prowadzonych działań dzięki której postaramy się złamać bariery schematycznego myślenia, nauczymy współpracy i skutecznej komunikacji. Zajęcia będą odbywać się w formie nowej edukacji – przez rozrywkę do wiedzy.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu poświęcone będą wielu różnorodnym dziedzinom naukowym. Można będzie znaleźć wśród nich wykłady z anatomii, budownictwa, matematyki i rachunkowości, biologii, kryminalistyki, bezpieczeństwa publicznego i wielu innych. Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez pracowników naukowych PWSZ w Suwałkach. W realizację zajęć z dziećmi zaangażowani będą przede wszystkim pracownicy naukowi i dydaktyczni PWSZ w Suwałkach posiadający bezpośrednie doświadczenie w danej dziedzinie a także osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra oraz kwalifikacje merytoryczne w danej dziedzinie zdobyte również poza uczelnią.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach  jest publiczną uczelnią zawodową powstałą w 2005 r. Obecnie uczelnia kształceni ponad dwa tysiące studentów na 13 kierunkach kształcenia, w tym dwóch II stopnia. Uczelnia prowadzi także liczne studia podyplomowe oraz szkolenia. W strukturach uczelni funkcjonuje Centrum Transferu Technologii, które prowadzi badania z zakresu chemii spożywczej oraz budownictwa. PWSZ w Suwałkach jest jedyną publiczną uczelnią wyższą w regionie. Oprócz kształcenia na studiach wyższych I i II stopnia oraz studiach podyplomowych w strukturze uczelni jest także Liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi oraz żłobek.

PWSZ w Suwałkach od 2014 r realizuje program upowszechniania nauki dla dzieci poprzez działalność Uniwersytetu Dziecięcego. W latach 2014/2015 oraz 2015/2016 w zajęciach wzięło udział 170 dzieci. Na obecny rok akademicki 2016/2017 na semestr zimowy zgłosiło się 90 dzieci. Każda edycja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród rodziców jak i samych dzieci.

 

Miejsce wydarzenia

Suwałki (woj. podlaskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)