Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile | Nauka Dla Ciebie
A A A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

29.03.2017 Piła (woj. wielkopolskie)

Powrót

Projekt „Akademia Młodych Odkrywców – z pasji do nauki!”

 

Akademia Młodych Odkrywców powołana została w celu rozwijania dziecięcej ciekawości i zdolności twórczych, chęci poznawania świata, a także w celu promocji nauki i edukacji. Ogłoszony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” jest szansą na zwiększenie zakresu działań popularyzujących naukę wśród najmłodszych mieszkańców Piły i regionu.

W projekcie Akademia Młodych Odkrywców – z pasji do nauki! udział bierze 100 uczniów szkół podstawowych Piły i regionu, podzielonych na mniejsze grupy wiekowe.

Dla każdego z uczestników Akademii Młodych Odkrywców zaplanowano 20 spotkań tematycznych (wykład inauguracyjny i wykład podsumowujący oraz 18 spotkań w formie 6 regularnych zjazdów), podczas których realizowane są każdorazowo 3 tematy z różnych stref – ekonomiczna, humanistyczna, techniczna, zdrowia i pielęgnacji – odpowiadające Instytutom Uczelni, w których kształceni są dorośli studenci.

Zajęcia odbywają się wyłącznie w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, przy ul. Podchorążych 10 – salach dydaktycznych, pracowniach i laboratoriach.

Uzyskane dofinasowanie działalności Akademii Młodych Odkrywców w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcyprzyczyni się w znacznym stopniu do polepszenia jakości prowadzonych zajęć, zwiększy się także zasięg oddziaływania Uczelni jako popularyzatora nauki kreatora nowych trendów edukacyjnych w Pile i regionie, co jest zbieżne z misją Uczelni: „Świadomi rosnących potrzeb edukacyjnych, innowacyjnych, badawczo-rozwojowych i kulturowych w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie informacyjnym, uczynimy wszystko, aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, będąc największą uczelnią w subregionie pilskim była narodowi użyteczna poprzez bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną o najwyższej jakości, dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców”.

Projekt realizują pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z tytułem zawodowym: doktora habilitowanego (2 osoby); doktora nauk medycznych (2 osoby); doktora (8 osób); magistra (7 osób), prowadzących zajęcia ze studentami, posiadający długoletnie udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej, angażujący się w organizację corocznych Festiwali Nauki oraz 6 specjalistów z tytułem zawodowym magistra spoza uczelni.

Młodzi studenci zostali wyposażeni w materiały promocyjne (koszulki, identyfikatory, smyczki, naklejki, teczki), które przyczynią się do szerszego rozpropagowania koncepcji organizacji studiów dla dzieci, wzbudzą w dzieciach poczucie identyfikacji z Uczelnią, będą kształtować ich postawy względem nauki i otwartość na świat (biret indeks), sprzyjać będą kształtowaniu tożsamości kulturowej młodych studentów oraz dodatkowo wzmocnią motywację i zaangażowanie w realizację podjętych działań przez dzieci.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

 

TEORIA I PRAKTYKA – DUET DOBRZE SKOMPONOWANY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Od 17 lat kształci specjalistów na praktycznych kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i medycznych. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, odpowiadające na dynamiczne przemiany rynku pracy. Szeroka współpraca Uczelni z biznesem krajowym i międzynarodowym zaowocowała studiami dualnymi – innowacyjnym projektem edukacyjnym na kierunkach inżynierskich. Studia tego typu prowadzone są w partnerstwie z kilkudziesięcioma firmami. PWSZ w Pile jest jedyną uczelnią w Polsce, prowadzącą studia dualne na tak szeroką skalę.

 

STUDIA W MIĘDZYNARODOWYM WYDANIU

Studiowanie w PWSZ w Pile jest niezapomnianym doświadczeniem. Można spotkać tu wyjątkowych wykładowców i studentów. Uczelnia prowadzi także szeroką współpracę międzynarodową w ramach programu ERASMUS+. Studenci mają możliwość odbycia nawet 1/3 studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich PWSZ w Pile. Program Erasmus umożliwia studentom także odbycie praktyk zawodowych poza granicami kraju.

 

NOWOCZESNA UCZELNIA

Doskonalony, z każdym rokiem, kampus akademicki ma dziś imponujący kształt – na jego terenie znajduje się 11 budynków w tym: nowoczesne Centrum Fizjoterapii z jedyną w regionie kriokomorą, hala sportowa z siłownią, sauną i salami fitness, kompleks boisk zewnętrznych, sala wykładowo-widowiskowa Auditorium Maximum. Uczelnia posiada również własny akademik. Wszystko to stwarza doskonałe warunki kształcenia specjalistów cenionych na rynku pracy i plasuje PWSZ w Pile wśród największych państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce.

 

Miejsce wydarzenia

Piła (woj. wielkopolskie)

6 mln

ZŁOTYCH DLA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
W 2018

100 tys.

UCZNIÓW ODWIEDZIŁ
NAUKOBUS
W 2017

20 mln

ZŁOTYCH NA UNIWERSYTETY
MŁODEGO ODKRYWCY
W 2018