Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile | Nauka Dla Ciebie
A A A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

29.03.2017 Piła (woj. wielkopolskie)

Powrót

Projekt „Akademia Młodych Odkrywców – z pasji do nauki!”

 

Akademia Młodych Odkrywców powołana została w celu rozwijania dziecięcej ciekawości i zdolności twórczych, chęci poznawania świata, a także w celu promocji nauki i edukacji. Ogłoszony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” jest szansą na zwiększenie zakresu działań popularyzujących naukę wśród najmłodszych mieszkańców Piły i regionu.

W projekcie Akademia Młodych Odkrywców – z pasji do nauki! udział bierze 100 uczniów szkół podstawowych Piły i regionu, podzielonych na mniejsze grupy wiekowe.

Dla każdego z uczestników Akademii Młodych Odkrywców zaplanowano 20 spotkań tematycznych (wykład inauguracyjny i wykład podsumowujący oraz 18 spotkań w formie 6 regularnych zjazdów), podczas których realizowane są każdorazowo 3 tematy z różnych stref – ekonomiczna, humanistyczna, techniczna, zdrowia i pielęgnacji – odpowiadające Instytutom Uczelni, w których kształceni są dorośli studenci.

Zajęcia odbywają się wyłącznie w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, przy ul. Podchorążych 10 – salach dydaktycznych, pracowniach i laboratoriach.

Uzyskane dofinasowanie działalności Akademii Młodych Odkrywców w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcyprzyczyni się w znacznym stopniu do polepszenia jakości prowadzonych zajęć, zwiększy się także zasięg oddziaływania Uczelni jako popularyzatora nauki kreatora nowych trendów edukacyjnych w Pile i regionie, co jest zbieżne z misją Uczelni: „Świadomi rosnących potrzeb edukacyjnych, innowacyjnych, badawczo-rozwojowych i kulturowych w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie informacyjnym, uczynimy wszystko, aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, będąc największą uczelnią w subregionie pilskim była narodowi użyteczna poprzez bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną o najwyższej jakości, dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców”.

Projekt realizują pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z tytułem zawodowym: doktora habilitowanego (2 osoby); doktora nauk medycznych (2 osoby); doktora (8 osób); magistra (7 osób), prowadzących zajęcia ze studentami, posiadający długoletnie udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej, angażujący się w organizację corocznych Festiwali Nauki oraz 6 specjalistów z tytułem zawodowym magistra spoza uczelni.

Młodzi studenci zostali wyposażeni w materiały promocyjne (koszulki, identyfikatory, smyczki, naklejki, teczki), które przyczynią się do szerszego rozpropagowania koncepcji organizacji studiów dla dzieci, wzbudzą w dzieciach poczucie identyfikacji z Uczelnią, będą kształtować ich postawy względem nauki i otwartość na świat (biret indeks), sprzyjać będą kształtowaniu tożsamości kulturowej młodych studentów oraz dodatkowo wzmocnią motywację i zaangażowanie w realizację podjętych działań przez dzieci.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

 

TEORIA I PRAKTYKA – DUET DOBRZE SKOMPONOWANY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Od 17 lat kształci specjalistów na praktycznych kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i medycznych. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, odpowiadające na dynamiczne przemiany rynku pracy. Szeroka współpraca Uczelni z biznesem krajowym i międzynarodowym zaowocowała studiami dualnymi – innowacyjnym projektem edukacyjnym na kierunkach inżynierskich. Studia tego typu prowadzone są w partnerstwie z kilkudziesięcioma firmami. PWSZ w Pile jest jedyną uczelnią w Polsce, prowadzącą studia dualne na tak szeroką skalę.

 

STUDIA W MIĘDZYNARODOWYM WYDANIU

Studiowanie w PWSZ w Pile jest niezapomnianym doświadczeniem. Można spotkać tu wyjątkowych wykładowców i studentów. Uczelnia prowadzi także szeroką współpracę międzynarodową w ramach programu ERASMUS+. Studenci mają możliwość odbycia nawet 1/3 studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich PWSZ w Pile. Program Erasmus umożliwia studentom także odbycie praktyk zawodowych poza granicami kraju.

 

NOWOCZESNA UCZELNIA

Doskonalony, z każdym rokiem, kampus akademicki ma dziś imponujący kształt – na jego terenie znajduje się 11 budynków w tym: nowoczesne Centrum Fizjoterapii z jedyną w regionie kriokomorą, hala sportowa z siłownią, sauną i salami fitness, kompleks boisk zewnętrznych, sala wykładowo-widowiskowa Auditorium Maximum. Uczelnia posiada również własny akademik. Wszystko to stwarza doskonałe warunki kształcenia specjalistów cenionych na rynku pracy i plasuje PWSZ w Pile wśród największych państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce.

 

Miejsce wydarzenia

Piła (woj. wielkopolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)