Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu | Nauka Dla Ciebie
A A A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

29.03.2017 Zamość (woj. lubelskie)

Powrót

Projekt „Młody naukowiec na uczelni”

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Uniwersytet Młodego Odkrywcy realizuje projekt „Młody naukowiec na uczelni”. W projekcie udział biorą uczniowie Gimnazjum nr 2 i 4 w Zamościu. Grupa 75-ciu młodych słuchaczy uczestniczy w 8 spotkaniach w formie wykładów, pokazów oraz zajęć laboratoryjnych o łącznym wymiarze 12 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są przez kadrę dydaktyczną PWSZ w Zamościu, a także osoby spoza uczelni będące specjalistami w danej dziedzinie nauki. Korzyści płynących z udziału w programie jest wiele, przede wszystkich rozwijanie ciekawości, talentów i zainteresowań badawczych młodych ludzi, zapoznanie z różnorodnymi dziedzinami nauki oraz formami zdobywania wiedzy, dzięki wykorzystaniu potencjału uczelni. Na zakończenie projektu, który realizowany jest od lutego do czerwca br., każdy z uczestników otrzyma zestaw promocyjno-edukacyjny, dodatkowo podczas zajęć najbardziej aktywni słuchacze otrzymają atrakcyjne gadżety.

 

Zajęcia w ramach projektu „Młody naukowiec na czelni”:

 1. „Wykorzystanie kulturoterapii w procesie wychowawczym”
 2. „Rola Turcji we współczesnym świecie”
 3. „Podstawowe zasady optyki geometrycznej i falowej oraz ich wykorzystanie”
 4. „Co napędza świat? Wyzwania dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego”
 5. „Skanowanie i druk 3D”
 6. „Biodegradacja tworzyw sztucznych”
 7. „Czym jest prąd elektryczny i jak z niego bezpiecznie korzystać”
 8. „Dlaczego samolot lata?”

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 czerwca 2005 r. i jest jedyną tego typu uczelnią publiczną w regionie.

PWSZ w Zamościu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich oraz studiów podyplomowych.

Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w skład której wchodzą:

 • Instytut Nauk Społecznych
 • Instytut Humanistyczny
 • Instytut Turystyki i Rekreacji
 • Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych
 • Instytut Przyrodniczo-Techniczny.

Misją PWSZ w Zamościu jest oferowanie wysokiej jakości kształcenia w postaci wiedzy i umiejętności, jaką uczelnia daje swoim absolwentom na dalszą ich życiową drogę.

Władze uczelni dokładają wszelkich starań, aby zapewnić kształcenie na wysokim poziomie poprzez zatrudnianie uznanej w kraju i zagranicą kadry naukowo-dydaktycznej oraz nawiązywanie współpracy z dużymi ośrodkami naukowymi i firmami.

Ważnym elementem w strukturze uczelni jest Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT) PWSZ w Zamościu, w skład którego wchodzą laboratoria badawcze wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Uczelnia posiada bogato rozbudowany system stypendialny, w którym dla studentów przewidziano szereg możliwych do wykorzystania form pomocy materialnej m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów czy zapomogę.

W ramach programu Erasmus + studenci mają możliwość wyjazdu na część studiów do zagranicznej uczelni, bądź na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji.

Studenci, którzy lubią aktywnie spędzać czas, mogą dołączyć do Klubu Uczelnianego  Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Zamościu, w ramach którego działają następujące sekcje sportowe: piłki siatkowej, piłki nożnej, lekkoatletyka, pływanie, fitness i sekcja rekreacyjna. Wizytówką działalności uczelni w sporcie wyczynowym jest drużyna tenisa stołowego Akademicko-Uczniowskiego Klubu Sportowego PWSZ Zamość. Członkami sekcji są studenci i uczniowie szkół zamojskich. Pierwszy zespół, w skład którego wchodzą nasi studenci występuje w I lidze tenisa stołowego oraz w rozgrywkach akademickich na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i europejskim.

 

Miejsce wydarzenia

Zamość (woj. lubelskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)