Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu | Nauka Dla Ciebie
A A A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

30.03.2017 Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie)

Powrót

Projekt UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY realizowany w ramach AKADEMII DZIECIĘCEJ PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W ELBLĄGU

 

Akademia Dziecięca przy PWSZ w Elblągu została stworzona w 2011 r. z myślą o zaszczepieniu wśród dzieci i młodzieży pasji oraz zainteresowań, które pozwolą im na twórcze oraz efektywne wykorzystywanie nabytych umiejętności oraz wiedzy.

Ciekawe wykłady oraz interaktywne warsztaty w ramach projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, inspirują młodych ludzi do twórczego i innowacyjnego myślenia oraz już na tym etapie zapoznają ich ze środowiskiem akademickim, jednocześnie zachęcając do przyszłego rozwoju naukowego.

Projekt w roku akademickim 2016/2017 obejmuje swoim działaniem grupę 112 uczestników, podzielonych na 4 grupy. Uczestnikami są dzieci z Elbląga oraz ościennych gmin wiejskich odległych od Elbląga nawet o 100 km.

W ramach projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” przeprowadzonych zostanie 5 wykładów oraz 8 zajęć warsztatowych po 45 minut dla każdej grupy a także jeden wykład dla rodziców. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu.

Wykłady prowadzone są przez wykładowców, starszych wykładowców, adiunktów PWSZ w Elblągu. Zajęcia realizowane są metodami aktywizującymi dopasowanymi do możliwości małych dzieci np. prezentacje multimedialne angażujące dzieci do aktywnego udziału, zadawania pytań, rozmowy, z wykorzystaniem eksponatów dopasowanych do tematu wykładu itp. (dzieci współuczestniczą w prowadzeniu).

Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę PWSZ w Elblągu w laboratoriach, gdzie na poszczególnych stanowiskach badawczych dzieci: przeprowadzać będą doświadczenia i eksperymenty z wielu obszarów nauki. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem odpowiednio dobranych pomocy dydaktycznych obejmują takie dziedziny nauki jak: fizyka, astronomia, geografia, informatyka, robotyka, ochrona środowiska, historia, budownictwo, kynoterapia i muzyka.

Projekt realizuje zadania wpisujące się bardzo mocno w wyrównanie szans edukacyjnych, rozwijanie potencjału intelektualnego dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego, a także w niekonwencjonalny sposób ułatwia im zrozumienie otaczającego je świata i pozwala zasmakować, czym jest nauka.

Działania Akademii Dziecięcej  zmierzają także do promowania Uczelni, jako centrum nauki w Elblągu, skupiają także rodziców dzieci – uczestników zajęć.  Uczelnia umożliwia organizację czasu oczekiwania na zakończenie zajęć dzieci. Rodzice brali udział w przygotowanym dla nich wykładzie o tematyce rozwojowo-wychowawczej. Jest to działanie w zakresie pedagogizacji rodziców przyczyniającej się do poprawy relacji w rodzinie.

Więcej informacji nt. projektu na stronach:

www.ad.pwsz.elblag.pl

www.facebook.com/AkademiaDziecieca/

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu to publiczna uczelnia, której celem jest kształcenie specjalistów dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu. Posiadamy nowoczesne pracownie dydaktyczne oraz w pełni wyposażone laboratoria przystosowane do europejskich standardów.

Wysoki poziom przygotowania zawodowego

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę zawodową w urzędach, instytucjach oraz przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych ze studiowanym kierunkiem. Przeważają zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów.

Wykładowcy praktycy

Zajęcia dydaktyczne, zwłaszcza ćwiczenia, prowadzone są głównie przez wykładowców praktyków, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z codziennej pracy zawodowej.

Wysokie stypendia

Dla naszych studentów stworzyliśmy pełny system stypendialny, aby mogli bez przeszkód rozwijać się intelektualnie oraz sportow. Oferujemy stypendia: naukowe, sportowe, socjalne i zapomogi oraz specjalne dla niepełnosprawnych

Studia i praktyki za granicą

Uczelnia uczestnicząc w Europejskim Programie ERASMUS+ umożliwia wyjazdy na studia i praktyki studenckie m.in do Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Portugalii.

Własne akademiki

Uczelnia oferuje studentom ponad 300 miejsc w dwóch nowocześnie wyposażonych Domach Studenckich z dostępem do: Internetu, sauny, klubu fitness oraz siłowni.

Miejsce wydarzenia

Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)