Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | Nauka Dla Ciebie
A A A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

29.03.2017 Tarnów (woj. małopolskie)

Powrót

Projekt „Razem tworzymy senioralną przestrzeń – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Uniwersytety Trzeciego Wieku”

 

Głównym celem realizowanego projektu jest stworzenie przestrzeni do integracji lokalnych środowisk UTW i otoczenia społecznego poprzez wymianę doświadczeń w procesie aktywizacji intelektualnej i społecznej seniorów, głębszego pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturowej oraz mobilności, poszerzenia i pogłębienia ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej z wykorzystaniem ich potencjału intelektualnego i społecznego. Realizacja celu przyczyni się rozwoju solidarności międzypokoleniowej oraz podniesie jakość życia i wpłynie na pogłębienie integracji społecznej osób starszych.

Nauczyciele akademiccy pracując z dorosłymi w UTW stosują różnorodne metody przekazywania wiedzy i nabywania umiejętności. Świadomość specyficznych cech seniorów oraz dobre metodyczne opracowanie zajęć, w których jest miejsce na przekaz wiadomości, samodzielną aktywność działaniową, przeżywanie wartości, doświadczanie emocji i piękna oraz grupowe rozwiązywanie problemów skłania wykładowców do wykorzystywania wielu strategii uczenia się, co koresponduje z lepszymi efektami i zachęca do umysłowego wysiłku.

Realizacja aktywności edukacyjnej poprzez niejednolite formy zajęć to kolejny ważny element pobudzający różne sfery osobowości słuchaczy UTW. Wśród nich – dochowując tradycji uniwersyteckiej – są wykłady audytoryjne, specjalistyczne i otwarte, warsztaty i ćwiczenia, wycieczki edukacyjne, kursy języków obcych i kursy komputerowe. Solidne przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, wiarygodność, autorytet, kultura osobista i takt nauczycieli akademickich umożliwiają konstruktywne motywowanie i przekształcanie stosunku do świata oraz akceptację nowych ról życiowych seniorów w harmonii z samym sobą i wartościowym stylem życia.

Jednym z powodów, który stał się przesłanką do zaangażowania się PWSZ w Tarnowie w projekt jest realizacja zadania uczelni w aspekcie upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki.

W związku z tym, że część UTW nie działa bezpośrednio pod skrzydłami uczelni wyższych, nie zawsze uczestnicy mają możliwość wysłuchania wykładów o głębokim zakorzenieniu badawczym. Drugim ważnym aspektem obecnego funkcjonowania UTW jest brak integracji w obszarze wymiany doświadczeń. Słuchacze UTW działających nawet w jednym mieście spotykają się rzadko, najczęściej przy okazji większych zjazdów organizowanych poza miastem, w którym mają swoją siedzibę UTW. Realizacja projektu pozwala na otwarcie realnej współpracy lokalnych UTW.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie funkcjonuje w przestrzeni społecznej i architektonicznej Tarnowa od 2003 roku jako największa państwowa uczelnia w regionie tarnowskim. Posiada odpowiednie zaplecze zarówno kadrowe jak i infrastrukturalne, aby efektywnie poprowadzić projekt, wykorzystując nie tylko swoje zasoby, ale także integrując środowisko UTW. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach projektu będą dokumentowane w postaci fotograficznej i filmowej. Konferencja podsumowująca projekt będzie dodatkowo transmitowana za pośrednictwem strony www uczelni.

 

Tarnowskie UTW

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jako beneficjent projektu podjęła się roli koordynatora i inicjatora wszelkich działań związanych z realizacją projektu „Razem tworzymy senioralną przestrzeń – UTW i PWSZ w Tarnowie”, we współpracy z 5 poniżej wymienionymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku:

W marcu 2015 r. została podpisana umowa o współpracy PWSZ z UTW. UTW zmienił nazwę na Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W 2015 roku UTW poddał się certyfikacji i uzyskał najwyższy  tj. „Złoty Certyfikat – Profesjonalny UTW w Polsce”

Drugi, funkcjonujący w Tarnowie UTW to Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Kromka Chleba. Dzięki wsparciu wielu życzliwych osób, firm i instytucji, Fundacja Kromka Chleba utworzyła Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który działa w jej strukturach od września 2006 roku.

Mościcka Akademia Trzeciego Wieku przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Tarnowie rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku. Jest prowadzona przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół tegoż liceum i działa pod patronatem Uniwersytetu Papieskiego w Tarnowie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzesku rozpoczął swoja działalność w roku 2004. Inspiracją do powstania UTW w Brzesku był Jagielloński UTW w Krakowie, który  w pierwszym okresie  przejął pieczę nad  UTW w Brzesku. Ścisła współpraca z JUTW w Krakowie ukształtowała  formy pracy i pomogła w nawiązaniu współpracy z szeroką kadrą naukową. UTW w Brzesku działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku w ramach jego struktury i w ramach budżetu, posiadając jednocześnie samodzielność w kształtowaniu form pracy.

W dniu 05 grudnia  2011 r. odbyło się spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. W spotkaniu  udział wzięło 27 osób. Uroczysta inauguracja działalności UTW odbyła się  29 marca 2012 r. Uczestniczyło w  niej  już  66 członków. Obecnie  Stowarzyszenie liczy 120 członków.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została powołana do życia w 1998 roku, jako pierwswza szkoła tego typu w Polsce. Obecnie jest jedną z największych, a od dwóch lat także – zgodnie z oficjalną informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – najchętniej wybieranych przez polskich studentów.

Tarnowska Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych I i II stopnia. Nauka – w zależności od stopnia studiów – kończy się zdobyciem tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Obecnie w murach PWSZ studiuje ponad 4 tys. młodych ludzi.

Obecnie studenci mogą wybierać spośród 18 kierunków, 30 specjalności, a nauka odbywa się w sześciu Instytutach: Administracyjno-Ekonomicznym, Humanistycznym, Politechnicznym, Matematyczno-Przyrodniczym, Ochrony Zdrowia oraz Sztuki. W znakomitej większości nauka odbywa się w oparciu o praktyczne profile kształcenia.

Szkoła dysponuje nowoczesnym kampusem zlokalizowanym w ścisłym centrum Tarnowa. W jego skłąd wchodzą budynek główny, budynek biblioteki, budynek Centrum Nowoczesnych Technologii, hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę ręczną i supernowoczesną ścianą wspinaczkową, kryta pływalnia oraz czterokondygnacyjny budynek dydaktyczny Instytutu Ochrony Zdrowia.

Kilkaset metrów od kampusu znajduje się Dom Studenta PWSZ, w którym znajduje się 170 miejsc w pokojach o bardzo wysokim standardzie, z darmowym dostępem do internetu i telewizji kablowej.

Wszystkie obiekty są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Tarnowska PWSZ współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, m.in. z Norwegii, Niemiec, Francji, Rumunii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Grecji, Luksemburga.

Studenci PWSZ mogą liczyć na szeroką pomoc i świadczenia w formie m.in.: stypendiów socjalnych, stypendiów dla niepełnosprawnych, stypendiów Rektora dla najlepszych studentów, czy zapomóg.

W PWSZ działa wiele jednostek uczelnianych, m.in. biblioteka, Biuro Karier, Projektów i Współpracy, Studium Języków Obcych, a także liczne koła naukowe, Dział Badań Naukowych oraz  samorząd studencki.

Więcej informacji na temat kierunków i specjalności, warunków przyjęć oraz szczegółów rekrutacji znaleźć można na stronie pwsztar.edu.pl.

Miejsce wydarzenia

Tarnów (woj. małopolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)