Politechnika Częstochowska | Nauka Dla Ciebie
A A A

Politechnika Częstochowska

29.03.2017 Częstochowa (woj. śląskie)

Powrót

Projekt „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej”

 

Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki, badań naukowych oraz ich zastosowania wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. W ramach projektu prowadzone są cykliczne, pozaszkolne zajęcia edukacyjne oraz badawcze w okresie od lutego do czerwca 2017 roku. Uczestnikami projektu jest 225 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Częstochowy i okolicznych gmin. Zajęcia są realizowane w trzech grupach wiekowych: Odkrywcy (6-9 lat), Poszukiwacze (10-12 lat) oraz Młodzi Naukowcy (13-16 lat). Wszystkie zajęcia laboratoryjne i warsztaty prowadzone są w grupach 10-15 osobowych. W skład kadry dydaktycznej wchodzi 28 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

 • Drukowanie 3D.
 • Sitodruk (nadruk logo UMO na koszulkach).
 • Roboty mobilne i manipulatory – nauka programowania robotów przez zabawę.
 • Warsztaty Design Thinking (nauka kreatywnego myślenia).
 • Zastosowanie kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury.
 • Mechanika dla najmłodszych.
 • Matematyka na wesoło czyli gry i zabawy logiczne.
 • Czym zajmuje się inżynieria biomedyczna?
 • Podróż do wnętrza komputera.
 • Podstawy programowania gier w oparciu o silnik Unity3D v5.
 • Podstawy tworzenia stron internetowych.
 • Owady dla ciekawskich.
 • Samochód przyszłości.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.czumo.wimii.pcz.pl

 

Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (dawniej Wydział Budowy Maszyn) ma najdłuższą historię i najbogatsze tradycje spośród wszystkich wydziałów Politechniki Częstochowskiej.

W strukturach Wydziału proces dydaktyczny i działalność naukowo-badawcza są realizowane w sześciu następujących jednostkach:

 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
 • Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych
 • Instytut Maszyn Cieplnych
 • Instytut Matematyki
 • Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • Instytut Technologii Mechanicznych

Każda z wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych posiada liczne, bardzo dobrze wyposażone laboratoria dydaktyczne i badawcze. Zaopatrzono je w nowoczesną aparaturę oraz oprogramowanie komputerowe dla każdego wykładanego przedmiotu. Zapewnia to wysoki poziom wykształcenia naszych absolwentów. Studenci mają również możliwość studiowania na uczelniach zagranicznych w ramach europejskiego programu ERASMUS.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki kształci studentów na kierunkach:

 • energetyka,
 • informatyka,
 • inżynieria biomedyczna,
 • matematyka,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika

 

Ponadto posiada następujące prawa akademickie:

 • doktoryzowania w dyscyplinach:

– mechanika,

– budowa i eksploatacja maszyn,

– informatyka

 • habilitowania w dyscyplinach:

– mechanika,

– budowa i eksploatacja maszyn,

– informatyka.

 

Wydział zatrudnia także doświadczoną, znaną w Polsce i na świecie, kadrę nauczycieli akademickich:

 • 51 profesorów i doktorów habilitowanych,
 • 115 adiunktów,
 • 3 wykładowców
 • 3 asystentów.

Miejsce wydarzenia

Częstochowa (woj. śląskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)