Politechnika Krakowska | Nauka Dla Ciebie
A A A

Politechnika Krakowska

29.03.2017 Kraków (woj. małopolskie)

Powrót

Projekt „Młody inżynier – przyroda źródłem twórczej inspiracji”

 

Celem projektu jest rozwijanie pasji naukowych i zainteresowań zawodowych u dzieci ze szkół podstawowych dzięki wdrożeniu programu „Młody inżynier – przyroda źródłem twórczej inspiracji” w okresie od 01.02.2017 – 30.06.2017.

Projekt z ramienia Politechniki Krakowskiej prowadzi jednostka pozawydziałowa – Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, a partnerem przedsięwzięcia jest Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii w Krakowie, w imieniu którego zajęcia realizuje jednostka Instytutu – Muzeum Przyrodnicze PAN w Krakowie. Spotkania projektowe w formie wykładów konwersatoryjnych, warsztatów, laboratoriów, interaktywnych pokazów naukowych, dyskusji, gier i zabaw odbywają się w salach, aulach, laboratoriach i pracowniach akademickich Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie oraz w Muzeum Przyrodniczym PAN przy ul. św. Sebastiana 9 w Krakowie.

 1. Projektowanie maszyn, nowe koncepcje, okres życia maszyny jako systemu.
 2. Analogie w budowie organizmów i maszyn.
 3. Tworzywo w organizmach i technice.
 4. Pływanie organizmów i wzorce rozwiązań technicznych.
 5. Pełzanie organizmów i wzorce techniczne.
 6. Kroczenie, bieganie, skakanie organizmów i wzorce techniczne.
 7. Latanie organizmów i wzorce techniczne.
 8. Budowle bioniczne i przykłady rozwiązań.

Efekty projektu:

 1. Wyrównanie szans edukacyjnych przez doświadczalne poznanie bliskich powiązań i zależności pomiędzy naukami przyrodniczymi i naukami technicznymi.
 2. Wzrost intelektualnej ciekowości świata poprzez poszerzenie świadomości, że środowisko naturalne jest bogactwem wzorców, z którego czerpie świat nauki.
 3. Rozwój zainteresowań technicznych i poszerzenie wiedzy na temat zawodów inżynierskich poprzez poznanie potencjału naukowego uczelni technicznej i jednostki naukowej PAN.
 4. Kształtowanie krytycznego myślenia przy podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjnych i planowaniu swojej drogi zawodowej.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

Politechnika Krakowska posiada ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie w kształceniu specjalistów w wielu dziedzinach. Oferuje studentom kilkadziesiąt nowoczesnych kierunków, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich i kilkudziesięciu rodzajach studiów podyplomowych, na siedmiu wydziałach: Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Mechanicznym. Obecnie kształci się na PK prawie 15 tys. studentów.

Uczelnia prowadzi współpracę naukową i wymianę studencką z ośrodkami uniwersyteckimi w kilkudziesięciu krajach na świecie. PK od ponad 25 lat współpracuje z jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych – Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN).

Na Politechnice Krakowskiej działa także kilkanaście pozawydziałowych jed­nos­tek naukowo-dydaktycznych, m.in. Międzynarodowe Centrum Kształcenia, Centrum Pe­da­go­gi­ki i Psychologii czy Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości.

Politechnika wspiera funkcjonowanie teatru, chóru akademickiego oraz młodzieżowej orkiestry, organizuje wystawy we własnych galeriach, wydaje pismo i prowadzi radio internetowe. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w blisko 70 kołach naukowych oraz ponad 30 sekcjach sportowych.

 

Uczelnia, z siedzibą w pobliżu zabytkowego centrum Krakowa przy ul. Warszawskiej, mieści się na trzech kampusach. Obok obiektów dydaktycznych, dobrze wyposażonych pracowni i laboratoriów, są tu stołówki i kawiarnie, klub studencki i nowoczesne hale sportowe. Politechnika oferuje studentom ponad dwa tysiące miejsc w domach studenckich i zapewnia wiele form pomocy materialnej.

Miejsce wydarzenia

Kraków (woj. małopolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)