Roztańczone Podkarpacie- Wykłady i Warsztaty Tańca Dawnego dla Seniorów | Nauka Dla Ciebie
A A A

Roztańczone Podkarpacie- Wykłady i Warsztaty Tańca Dawnego dla Seniorów

07.06.2018 Przemyśl (woj. Podkarpackie)

Powrót

7-11. 06. 2018 r.  w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyły się wykłady i warsztaty tańca dawnego dla seniorów.

Projekt PWSW w Przemyślu „Kompetentny senior ambasadorem społeczeństwa wiedzy” nie ograniczył się do popularyzacji badań i wiedzy naukowej. Dążąc do realizacji innych celów programu Wsparcie UTW, jakimi są integracja środowisk osób starszych oraz budowanie więzi międzypokoleniowych w środowiskach lokalnych, wielkim powodzeniem wśród uczestników projektu cieszyły się wykłady i zajęcia nauki tańca dawnego, które odbyły się we wszystkich czterech miejscach jego realizacji – 7 czerwca w Birczy, 8 czerwca dwukrotnie w Przemyślu, 10 czerwca w Brzozowie i 11 czerwca w Jarosławiu.

Wykład „Grand Tour i podróże arystokracji w XVIII wieku” wygłosił dr Maciej Stanisław Lubicz-Rąbalski, historyk z Poznania, a także założyciel poznańskiego Zespołu Tańca Dworskiego „Corona Florum”. Po wykładzie seniorzy mogli spróbować swoich sił w trakcie warsztatów tańca dworskiego „Z królem przez wieki”, które również poprowadził dr Lubicz-Rąbalski.

Wykłady i warsztaty stały się doskonalą formą promocji idei UTW w środowiskach lokalnych, w których poszczególne podmioty na co dzień funkcjonują. Były adresowane nie tylko do uczestników projektu, ale przede wszystkim do ogółu mieszkańców oraz osób zainteresowanych formami pracy uniwersytetu.

 

Miejsce wydarzenia

Przemyśl (woj. Podkarpackie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)