Seminaria online dla nauczycieli | Nauka Dla Ciebie
A A A

Seminaria online dla nauczycieli

20.07.2018 Warszawa (woj. mazowieckie)

Powrót

Seminaria online przeznaczone pierwotnie dla nauczycieli biorących udział w konkursie „Nauka dla Ciebie” są już dostępne dla wszystkich zainteresowanych pedagogiką konstruktywistyczną.

Między 10 a 13 lipca Centrum Nauki Kopernik zorganizowało cztery wirtualne spotkania, na których prowadzący wyjaśniali, czym są i jak powinny wyglądać poszczególne elementy edukacyjnych projektów badawczych. W tym roku poruszono następujące tematy: „Kontekst”, „Treść”, „Forma” oraz „Elementy zabawy”. Uczestniczący w projekcie nauczyciele wysłuchali seminariów podczas pierwszego etapu konkursu. Włączając je do programu, kierowaliśmy się przekonaniem, że konkursów sprawdzających poziom wiedzy lub umiejętności jest wiele w przeciwieństwie do takich, które oferują uczestnikom rozwój – zdobycie konkretnej wiedzy oraz inspiracji do działania.

Aby zapoznać się z nagraniami, wystarczy wejść na: https://www.youtube.com/playlist?list=PL2MTMN-Pt0oOLJjOffi0uby6KxKBOnQBP

 

  • „Kontekst” seminarium online 1/2018

 

Podczas pierwszego, inauguracyjnego seminarium online, organizowanego w ramach konkursu „Nauka dla Ciebie”, prowadzący odpowiadają na pytanie, w jakim celu używa się pomocy naukowych. Podpowiadają także, jak je zaprezentować, aby ich funkcja była klarowna dla odbiorcy.

 

  • „Treść” seminarium online 2/2018

 

W trakcie drugiego seminarium prezentowane są dwie strategie tworzenia pomocy naukowych. Pierwsza zakłada, że pomoc naukowa wykorzystywana jest do zaprezentowania klasie zjawiska, które normalnie występuje w przyrodzie. Inspiracją dla tego podejścia jest więc obserwacja. Druga strategia polega na tworzeniu pomocy naukowych mających ułatwić odbiór i zrozumienie materiału zaprezentowanego teoretycznie w trakcie trwania lekcji.

 

  • „Forma” seminarium online 3/2018

 

W trakcie trzeciego seminarium online uczestnicy dowiadują się, jakie cechy fizyczne powinna mieć pomoc dydaktyczna. Między innymi odpowiedzą na pytania: jaki jest optymalny rozmiar pomocy naukowej, jak bardzo powinna być skomplikowana oraz w jaki sposób dobierać kolory podczas jej projektowania.

 

  • „Elementy zabawy” seminarium online 4/2018

 

Podczas ostatniego seminarium online prowadzący zastanawiają się, jakie elementy zabawy powinny znaleźć swoje miejsce w strukturze pomocy naukowych, a jakich należy unikać. Zauważają, że niebezpieczne jest bezrefleksyjne przyjmowanie zasady: „bawiąc uczyć, ucząc bawić”.

Miejsce wydarzenia

Warszawa (woj. mazowieckie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)