Seniorzy na Łemkowszczyźnie – w krainie ciszy i drewnianych cerkwi | Nauka Dla Ciebie
A A A

Seniorzy na Łemkowszczyźnie – w krainie ciszy i drewnianych cerkwi

21.07.2017 Dąbrowa Tarnowska (woj. małopolskie)

Powrót

W dniach 19-20 czerwca 2017 roku słuchacze UTW z Dąbrowy Tarnowskiej przebywali na wycieczce w Beskidzie Niskim, w terenie przez wiele lat zamieszkiwanym przez Łemków, jedną z polskich mniejszości etnicznych.

 

Seniorzy mieli okazję podziwiać  piękne widokowo i przyrodniczo miejsca, które w dużym stopniu oparły się cywilizacji. Mogli również poznać pozostałości bogactwa kulturowego Beskidu Niskiego, w dużej mierze ukształtowanego przez Łemków, w postaci licznych drewnianych cerkwi, kamiennych krzyży, nagrobków cmentarnych czy kapliczek.

W czasie wyjazdu seniorzy zwiedzili liczne cerkwie, zarówno prawosławne, jak i grekokatolickie w :  Gorlicach,   Bartnem,  Gładyszowie,  Żdyni. Oglądali również drewniany kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Uczestnicy wycieczki odwiedzili także zabytkowy, pięknie położony cmentarz wojskowy na Przełęczy Małastowskiej, jeden z licznych mijanych po drodze cmentarzy z I wojny światowej, znajdujących się na tych terenach. Wycieczkowicze zaliczyli również podejście na Magurę Małastowską.

W drugim dniu wycieczki podczas pieszej wędrówki seniorzy odwiedzili pozostałości nieistniejących już wsi łemkowskich jak:  Radocynia, Lipna oraz Długa. Zobaczyli także we miejscowości Żdynia  miejsce corocznej Łemkowskiej Watry – imprezy na którą przyjeżdżają Łemkowie z różnych stron.

Ostatnim  zwiedzanym miejscem  był zbiornik zaporowy Klimkówka na Ropie.

Ciekawy program wycieczki, poprowadzonej przez przewodnika, który jest pasjonatem Beskidu Niskiego, przybliżył słuchaczom UTW ten nieodległy, a tak ciekawy i mało znany rejon naszego kraju.

Wyjazd był możliwy dzięki pozyskaniu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie środków finansowych na realizację zadania: „Razem tworzymy senioralną przestrzeń – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Uniwersytety Trzeciego Wieku!” w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Zdjęcia z wycieczki wykonała Pani Anna Hudyka.

Miejsce wydarzenia

Dąbrowa Tarnowska (woj. małopolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)