Stowarzyszenie Instytut Inicjatyw Wschodnich | Nauka Dla Ciebie
A A A

Stowarzyszenie Instytut Inicjatyw Wschodnich

30.03.2017 Kraków (woj. małopolskie)

Powrót

Projekt „Małopolski Uniwersytet Seniora – MUS”

 

Celem wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku jest bez wątpienia umożliwienie zdobywania wiedzy osobom starszym, które pragną kontynuować naukę, bądź nie mogły kształcić się w przeszłości. Naszym zdaniem, dużo istotniejszy jest drugi cel – aktywizacja i integracja osób starszych oraz włączanie ich w życie publiczne i obywatelskie społeczności lokalnych. Oczywiście musi on dopełniać cel pierwszy, ale właśnie w tym miejscu dostrzegamy przestrzeń, na której można dokonać pewnego przemodelowania funkcjonowania UTW – nie rozstawać się z silnym naukowym podłożem, ale jednak przestawić akcent na współdziałanie, pracę grupową, motywy patriotyczne, kulturotwórcze. Wierzymy, że tak skonstruowany program zajęć pozwoli przyciągnąć jeszcze więcej uczestników.

 

Jak definiujemy naszych pięć głównych celów w ramach projektu Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

– aktywizacja intelektualna uczestników (wykłady otwarte, spotkania z postaciami ze świata nauki i sztuki – także tej lokalnej, warsztaty),

– aktywizacja fizyczna (turystyka),

– aktywizacja kulturalna uczestników ( spotkania z teatrem, sztuka sakralna, rzemiosło),

– budowa podmiotowości uczestników (dyskusje, warsztaty z wystąpień publicznych),

– aktywizacja społeczna (kurs prawa dla seniora, kurs finansów, warsztat – nowe technologie).

 

Oprócz działań skierowanych na uczestników, chcemy także postawić mocny akcent na działania skierowane „na zewnątrz”:

– współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami, których działania są ukierunkowane na osoby starsze,

– współpraca z dziećmi i młodzieżą – wierzymy w dużą moc sprawczą wymiany międzypokoleniowej,

– współpraca z osobami zajmującymi się naukowo sytuacją ludzi w podeszłym wieku (doktoranci, studenci studiów magisterskich, badacze),

– prowadzenie poradni prawnej – w zakresie pomocy społecznej, ubezpieczeń, służby zdrowia, prawa spadkowego.

 

Instytut Wschodnich Inicjatyw

 

Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał w 2010 roku w Krakowie, by wspierać rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Celem stowarzyszenia jest kreowanie nowych form aktywności, wspieranie dialogu międzykulturowego i promocja dyplomacji kulturalnej.

Działania IWI obejmują ogólnopolskie i międzynarodowe projekty badawcze, edukacyjne i społeczno-kulturalne, wymiany młodzieży, konferencje, spotkania tematyczne, festiwale, wizyty studyjne, a także szkolenia i warsztaty.

Miejsce wydarzenia

Kraków (woj. małopolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)