Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Nauka Dla Ciebie
A A A

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

29.03.2017 Kielce (woj. świętokrzyskie)

Powrót

Projekty „Uniwersytet Odkrywczego Sześciolatka” oraz „Poeksperymentujmy z nauką na UDJK w Kielcach”

 

W ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy realizowane są dwa projekty: Uniwersytet Odkrywczego Sześciolatka, przeznaczony dla dzieci uczęszczających do klas zerowych oraz Poeksperymentujmy z nauką na UDJK w Kielcach realizowany w formule zajęć dodatkowych dla słuchaczy bieżącej, tzreciej edycji Uniwersytetu Dziecięcego.

W ramach pierwszego z projektów 85 dzieci odbywa wykłady i warsztaty w ramach 5 grup modułowych: Mały odkrywca i natura, Mały odkrywca i zagadki (nie)zwykłego świata wokół nas, Mały odkrywca i komunikacja naukowa; Młody odkrywca i sztuka (kreacja), Młody odkrywca i ruch.

Drugi z projektów gromadzi 70 dzieci w pracowniach i laboratoriach naukowych na zajęciach o charakterze eksperymentalnym. Dominują następujące tematy: Zabawy badawcze. Interakcje zespołowe; Zbuduj sobie marsjańskiego łazika; Tajniki optyki. Eksperymenty w pracowni fizycznej; Oswojona elektryczność, (nie)zwykły magnetyzm; Genetyczne kreacje; Tajemnicza moc kropli wody; Życie zaklęte w probówce .

Dokładne opisy projektów znajdują się na stronie: https://dzieciecy.ujk.edu.pl/uniwersytet-odkrywczego-szesciolatka/ oraz https://dzieciecy.ujk.edu.pl/poeksperymentujmy-z-nauka-udujk-kielce/.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

 

Uniwersytet Dziecięcy UJK w Kielcach istnieje przy uczelni wyższej – Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i prowadzi zajęcia dla dzieci szkół podstawowych w ramach czterech modułów: nauki o człowieku i naturze, matematyczno-logiczno-informatycznego, modułu rozwój przez sztukę oraz humanistyczno-społecznego. Wykłady, warsztaty i pokazy oparte na działaniach aktywizujących i eksperymentalnych rozwijają ciekawość poznawczą dzieci, ich kreatywność i innowacyjność. Wymianie pierwszych ustaleń naukowych najmłodszych adeptów nauki służy coroczne Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci, które gromadzi wielu prelegentów i słuchaczy. Aktywność Słuchaczy UDJK udokumentowana jest zaliczeniem w indeksie, a na koniec poświadczona stosownym dyplomem Uniwersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to jeden z najmłodszych polskich uniwersytetów klasycznych i największa uczelnia wyższa w regionie świętokrzyskim.

Studiuje na niej 12 tysięcy osób. W swojej ofercie posiada ponad 40 kierunków studiów obejmujących wiele dziedzin wiedzy, od kierunków pedagogicznych, artystycznych, przez nauki ścisłe, humanistyczne, ekonomiczne, aż po medycynę, prawo i wychowanie fizyczne. Uczelnia przestała mieć charakter lokalny, gdyż połowa studentów pochodzi spoza województwa świętokrzyskiego. Rośnie też liczba studentów zagranicznych. Według raportu ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego Uniwersytet Jana Kochanowskiego był w 2016 roku drugim najpopularniejszym uniwersytetem klasycznym w Polsce. O jedno miejsce na UJK ubiegało się 4,5 kandydatów. Lepsze statystyki miał jedynie Uniwersytet Warszawski.

Uczelnia posiada  uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora w 10 dyscyplinach naukowych, a w czterech dyscyplinach do habilitacji.

 

Miejsce wydarzenia

Kielce (woj. świętokrzyskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)