Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii | Nauka Dla Ciebie
A A A

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

17.03.2017 Łódź (woj. łódzkie)

Powrót

Projekt „Na Tropie Odkryć – Kreatywni w Gimnazjum”

 

Wydział Chemii chętnie uczestniczy także w projektach dydaktycznych objętych patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przykładowo, w latach 2013-2014 na Wydziale Chemii realizowany był projekt skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych, w ramach programu „Ścieżki Kopernika”. Obecnie realizowany jest projekt w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy,  p.t. „Na Tropie Odkryć – Kreatywni w Gimnazjum”. Celem projektu jest popularyzacja nauki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego.  Dzięki zajęciom prowadzonym na terenie Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego Gimnazjaliści mogą zapoznać się ze środowiskiem akademickim i uczelnią – miejscem prowadzenia badań naukowych. Zróżnicowana forma zajęć ma stanowić stymulację intelektualną uczniów. Zajęcia zostały podzielone na bloki tematyczne. W każdym bloku znalazły się wykłady interdyscyplinarne z elementami dyskusji i dopasowane do nich warsztaty eksperymentalne. W trakcie wykładów uczniowie nie tylko poszerzają swoją wiedzę ale także mogą zadawać nurtujące ich pytania, wyrażać refleksje i spostrzeżenia. Następne na kolejnych zajęciach mogą w praktyce zastosować zdobytą wiedzę. Ma to służyć rozbudzeniu ciekawości poznawczej oraz kreatywnego i krytycznego myślenia wśród młodzieży. Tematyka zajęć również jest nieprzypadkowa. Pozwala ona na pokazanie zależności pomiędzy wielkimi odkryciami a życiem codziennym. Innowacyjne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych ma ułatwić Gimnazjalistom zrozumienie otaczającego świata. Każdy blok tematyczny omawia zagadnienia z zakresu chemii w powiązaniu z biologią, biochemią i fizyką. Ma to na celu przedstawienie chemii nie jako trudnego i niezrozumiałego przedmiotu szkolnego a jako narzędzia do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w wielu gałęziach nauki i przemysłu.  Dodatkowo, podczas ostatniego spotkania uczniowie będą mogli wykazać się kreatywnością prezentując swoje prace promujące działania związane z realizacją projektu. Większość zajęć odbywa się
w małych grupach, co ma ułatwić uczniom bezpośredni kontakt z kadrą akademicką wpisując się jednocześnie w trzecią, służebną misję Uniwersytetu.

 

Uniwersytet Łódzki

 

UNIWERSYTET ŁÓDZKI powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921-1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928), oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928-1939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną nazwą „Państwowy Uniwersytet – Wolna Wszechnica”, był prof. Teodor Vieweger, rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański.

W roku akademickim 1945/1946 w skład UŁ wchodziło sześć wydziałów: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Prawno-Ekonomiczny i Wydział Stomatologiczny. Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów i posiada 12 wydziałów.

Jednym z nich jest Wydział Chemii, na którym kształci się około 600 studentów, dla których przygotowana jest bogata oferta dydaktyczna. Pracownicy i studenci Wydziału Chemii biorą czynny udział w wielu akcjach promujących naukę. Do imprez cyklicznych, w których uczestniczą, należą: Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, Miejski Dzień Dziecka, Pikniki Naukowe, Dni Otwarte Uniwersytetu Łódzkiego i wiele innych. W tych spotkaniach, skierowanych do lokalnej społeczności, mieszkańcy Łodzi i okolic mogą poznać magiczny świat chemii i nauk pokrewnych, porozmawiać zarówno ze studentami jak i wykładowcami Wydziału. Ponadto, na Wydziale Chemii od kilku lat odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży z określonych grup wiekowych. Najmłodsi mogą uczestniczyć w zajęciach z cyklu „Uniwersytet Łódzki dla Dzieci, na których samodzielnie przygotowują mydełka, kremy ochronne, perfumy itp. Natomiast licealiści mogą poszerzyć swoją wiedzę podczas comiesięcznych spotkań p.t.”Akademia Ciekawej Chemii”.

Miejsce wydarzenia

Łódź (woj. łódzkie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)