Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | Nauka Dla Ciebie
A A A

Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

29.03.2017 Łódź (woj. łódzkie)

Powrót

Projekt „W czasie i przestrzeni”

 

W ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego realizuje projekt „W czasie i przestrzeni”, który ma za zadanie wciągnąć młodzież w intelektualną i emocjonalną przygodę z fizyką.  Młodzież gimnazjalna z Łodzi i woj. łódzkiego uczestniczy w odpowiednio zaprojektowanym cyklu zajęć zorganizowanych na wydziale oraz w zajęciach terenowych. Tematyka tych zajęć (fizyka jako nauka, fizyka lotów, termodynamika, elektryczność) i kształtowane na nich umiejętności są bazą do realizowania zajęć terenowych, które dotyczą sposobów wykorzystywania wiedzy i metod fizyki w najbliższym otoczeniu (w aeroklubie na terenie portu lotniczego w Łodzi, w Muzeum Kolejnictwa w Rogowie, w Centrum Nauki i Techniki  oraz w Planetarium EC1 „EC1 Łódź-Miasto Kultury”).

 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi wysokiej jakości kształcenie oraz badania naukowe (kategoria A w ocenie parametrycznej MNiSW), ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie fizyki. WFiIS jest jednym z dwóch wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego sprawujących patronat naukowy w zakresie programu merytorycznego Centrum Nauki i Techniki EC-1 w Łodzi.

Studenci studiują na kierunkach: fizyka (licencjackie, magisterskie i doktoranckie), informatyka (inżynierskie i magisterskie), nanotechnology (w języku angielskim we współpracy z Wydziałem Chemii UŁ). Ponadto prowadzone są Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (licencjackie i magisterskie). Kierunki studiów fizykainformatyka posiadają akredytację programową Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ponadto Wydział posiada akredytację instytucjonalną PKA.

Nowym kierunkiem w ofercie wydziału, wychodzącym naprzeciw nowym potrzebom na rynku pracy, jest kierunek Popularyzacja i nauczanie fizyki. Są to studia stacjonarne licencjackie prowadzone we współpracy z Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

Miejsce wydarzenia

Łódź (woj. łódzkie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)