Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Nauka Dla Ciebie
A A A

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

29.03.2017 Poznań (woj. wielkopolskie)

Powrót

Projekt „MAŁY MEDYK – program UMP  z zakresu popularyzacji nauk o życiu wśród dzieci szkół podstawowych.”

 

Projekt Uniwersytet Młodego Odkrywcy realizowany jest w ramach programu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z zakresu popularyzacji nauk o życiu wśród dzieci ze szkół podstawowych „Mały Medyk”.

Głównym celem projektu „Mały Medyk” jest wspieranie aktywności poznawczej i rozwoju potencjału naukowego dzieci i młodzieży poprzez popularyzację nauki i badań naukowych.

Cele szczegółowe obejmują:

  • Umożliwianie uczniom kontaktu z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami;
  • Rozwijanie pasji naukowych u dzieci, inspirowanie ich do twórczego myślenie oraz umożliwienie dzielenia się wiedza i osiągnięciami ze swoimi rówieśnikami;
  • Zainteresowanie naukami medycznymi i przekazanie podstaw metod badawczych;
  • Promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych;
  • Popularyzacja wiedzy z zakresu: anatomii człowieka i funkcjonowania organizmu, ratownictwa medycznego, diagnostyki i leczenia chorób, profilaktyki, farmacji.
  • Integracja społeczności lokalnej/szkół, oraz umożliwienie wymiany doświadczeń edukacyjnych.

Projekt umożliwia uczniom bezpośredni kontakt z naukowcami, specjalistami z zakresu medycyny, (m. in. ratownictwa medycznego, stomatologii farmacji). Dzięki temu przybliża naukę w sposób rzeczywisty i praktyczny. Warsztaty prowadzone przez specjalistów i z wykorzystaniem nowoczesnych technik i sprzętu symulacyjnego oraz laboratoryjnego, którymi nie dysponują placówki szkolne, pozwalają uczniom wejść w role prawdziwego naukowca-odkrywcy, poszerzają zakres wiedzy i ukazują w sposób atrakcyjny.

W ramach projektu  odbywają się wykłady i warsztaty na terenie UMP, oraz warsztaty w szkołach uczestniczących w Projekcie. W zajęciach bierze udział 80 uczniów z czterech szkól z Poznania i okolic.

Na zakończenie Projektu, w czerwcu odbędzie się Wielka Konferencja Małych Medyków, w której uczestniczyć będzie 800 uczniów. Podczas konferencji to właśnie uczniowie będą prelegentami i opowiedzą rówieśnikom o swoich zainteresowaniach i pasjach. Gościem specjalnym konferencji będzie Prof. zw. dr. hab. med. Wojciech Cichy z wykładem: „O chorobach wewnętrznego lustra”.

Projekt jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.  W celu upowszechnienia efektów projektu oraz promowania realizowanych zadań została utworzona strona internetowej projektu (http://malymedyk.ump.edu.pl/), zawierająca podstawowe informacje o projekcie i organizatorach, bieżące informacje, a także  materiały edukacyjne, scenariusze doświadczeń, prezentacje wykładów.

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu to wiodąca Uczelnia medyczna, która ma znaczący wkład w rozwój polskiej medycyny w ujęciu naukowym i praktycznym.  Na dzisiejszą pozycję Uczelni, miał wpływ nie tylko wysoki poziom kształcenia – potwierdzony osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, ale przede wszystkim prawie  100-letnia tradycja, która narodziła się wraz z powstaniem Oddziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, w kwietniu 1920 roku. Punktem zwrotnym w bogatej historii Uczelni było utworzenie w ramach Wydziału Lekarskiego II, Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim, aktualnie Centrum Nauczania w Języku Angielskim.

Dzięki staraniom władz Uczelni i ogromnemu ich zaangażowaniu w realizację tego innowacyjnego przedsięwzięcia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu może poszczycić się kształceniem prawie tysiąca studentów  na pięciu programach anglojęzycznych. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wraz z pięcioma szpitalami klinicznymi jest prężną i dynamiczną Uczelnią na czele której stoi JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest w ścisłej czołówce intensywnie rozbudowujących się polskich uczelni. „Ładnym kawałkiem Poznania” nazywają mieszkańcy dzielnicy Grunwald kompleks kampusu akademickiego przy zbiegu ulic Przybyszewskiego i Bukowskiej. Tu swoją lokalizację znalazły: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne z Biblioteką Główną, Collegium Stomatologicum i Centrum Biologii Medycznej. Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wypierają dotychczasowe praktyki realizacji studiów medycznych a zaplecze socjalne jest na najwyższym poziomie.

Uczelnia realizuje kształcenie na Wydziale Lekarskim I, Wydziale Lekarskim II, Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu. Do dyspozycji kandydatów jest 18  kierunków kształcenia oraz studia podyplomowe i doktoranckie. Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju poznańskiego Uniwersytetu Medycznego jest  współpraca z zagranicą w zakresie wymiany dydaktycznej i naukowej, a także udział w międzynarodowych projektach badawczych. Uczelnia realizuje długoterminowe umowy o współpracy z uniwersytetami medycznymi na całym świecie. Prowadzone są także projekty badawcze, których głównym celem jest rozwijanie nowoczesnych technologii na poziomie światowym.

Miarą wysiłku na rzecz doskonalenia pracy Uczelni są liczne nagrody w ogólnopolskich rankingach a wszelkie działania podejmowane przez władze i pracowników Uczelni  są z myślą o studentach.  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to uczelnia z długoletnią tradycją, stawiająca wysokie wymagania a jednocześnie przygotowująca na najwyższym poziomie do wykonywanego zawodu.  Studiujący w murach Uczelni studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach naukowych i  organizacjach studenckich.

Miejsce wydarzenia

Poznań (woj. wielkopolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)