Uniwersytet Medyczny w Lublinie | Nauka Dla Ciebie
A A A

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

29.03.2017 Lublin (woj. lubelskie)

Powrót

Projekt „Biochemia i fizjologia – odkrywamy tajemnice człowieka”

 

Projekt „Biochemia i fizjologia – odkrywamy tajemnice człowieka” jest realizowany przez Katedrę i Zakład Chemii Medycznej wraz z Katedrą Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki oraz prowadzenia badań naukowych wśród dzieci i młodzieży województwa lubelskiego w wieku od 6 do 16 lat, jak również rozbudzanie ich ciekawości poznawczej. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2017 do 15 czerwca 2017.

Odbiorcami bezpośrednimi projektu jest 142 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa lubelskiego. Dzieci zostały podzielone na 3 grupy wiekowe, dla których adresowano poszczególne części projektu; grupa I złożona z dzieci w wieku 6-9 lat, grupa II   w wieku 10-12 lat oraz grupa III w wieku 13-16 lat. Do pierwszej grupy wiekowej zakwalifikowano dzieci z Zespołu Szkół w Starym Uścimowie i ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Lublinie, do drugiej grupy wiekowej dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdniku, natomiast do trzeciej grupy – młodzież z Gimnazjum nr 1 im. KEN w Lubartowie oraz z Gimnazjum nr 1 w Piaskach.

Dla poszczególnych grup wiekowych przygotowano następujące projekty:

Projekty skierowane do dzieci w wieku 6-9 lat:

 1. Entliczek pentliczek – biochemiczny chochliczek
 2. Zasada i kwas otacza nas
 3. Krwinki, a witaminki
 4. Odważne krwinki białe

Projekty skierowane do dzieci w wieku 10-12 lat:

 1. Biochemia w każdym z nas? Ależ tak!
 2. Jak określić moc kwasu i zasady?  Czy każdy kwas musi być kwaśny?
 3. Magiczne doświadczenia, niezapomniana przygoda naukowa
 4. Pracowite serce
 5. Oczom nie wierzę!

Projekty skierowane do dzieci w wieku 13-16 lat:

 1. Pierwiastki życia
 2. Równowaga kwasowo–zasadowa w organizmie człowieka
 3. Aminokwasy i białka – cegiełki życia
 4. Energetyczne tłuszcze i cukry wokół nas, bądźmy ostrożni!
 5. Zagadka materiału genetycznego
 6. Chemia w żywności, czyli kuchnia w probówce
 7. Zabawa w detektywa – wielobarwny świat chromatografii
 8. Skąd mózg o tym wie? – odkrywanie świata przez zmysły
 9. Adipometria – ludzkie ciało w kilogramach, litrach i procentach
 10. PoKREWni  a jednak różni – powstawanie, dziedziczenie i podstawy przetaczania grup krwi

W realizację projektu zaangażowani są również studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy z wielką pasją uczestniczą w zajęciach. Zrozumienie przemian biochemicznych oraz procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka stanowi podstawę zarówno do nauk przyrodniczych, jak również do nauk klinicznych. Każde dziecko powinno wiedzieć co się dzieje w jego organizmie, a zaproponowane  tematy stanowią doskonałą okazję do poznania w sposób ciekawy nieznanych im mechanizmów. Ponadto wspólnie wykonane eksperymenty uczą współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za wykonane zadanie, jak również dbania o bezpieczeństwo koleżanek i kolegów. Podczas zajęć pokazujemy, że nauka nie musi być trudna, a poprzez samodzielnie wykonane doświadczenia, pracę na prawdziwym sprzęcie laboratoryjnym oraz diagnostycznym, każde dziecko ma okazję poczuć się jak prawdziwy naukowiec. Każde spotkanie to wspaniała lekcja przyrody, podczas której uczniowie w praktyczny sposób, „własnymi rękami” poznają tajemnice biochemii i fizjologii.

Na zakończenie zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca całość projektu, na którą zostaną zaproszone władze uczelni jak również pracownicy prowadzący zajęcia, studenci, przedstawiciele dzieci, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele. Na konferencji dzieci przedstawią osiągnięcia i rezultaty projektu w formie prezentacji multimedialnej.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest uczelnią publiczną utworzoną mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 roku. Realizuje zadania naukowo-badawcze, kształci studentów i doktorantów w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu oraz uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej  na bazie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W 66-letnią tradycję medycznej Alma Mater wpisuje się sumiennie realizowana misja: „służba zdrowiu” i „ochrona zdrowia”.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to najlepsza szkoła wyższa w województwie lubelskim.

Na 4 wydziałach i 15 kierunkach studiów w lubelskim Uniwersytecie Medycznym kształci się 7 tysięcy osób. 1323- to studenci zagraniczni pochodzący z 53 krajów świata, co sprawia, że Uczelnia zajmuje wysoką pozycję w kraju pod względem umiędzynarodowienia.

Bazę akademicką UM stanowi 7 budynków dydaktycznych (Collegium Novum, Collegium Medicum, Collegium Maximum, Collegium Pathologicum, Collegium Universum, Collegium Maius-Anatomicum, Collegium Pharmaceuticum), Biblioteka Główna, 4 domy studenckie i hala sportowa.

Dzięki środkom z UE większość obiektów UM zostało zmodernizowanych, w wielu z nich nadal trwają prace remontowe. Uczelnia cały czas rozbudowuje i inwestuje w nowe technologie, specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą i sprzęt pomocniczy.

Elementem Strategii Rozwoju UM na lata 2013-2022 jest odpowiedzialność za kształtowanie postaw społecznych studentów. Udowadniają to liczne akcje organizowane przez uczelnię i oddolne inicjatywy studenckie dla społeczności Lublina. Rozwijane postawy studentów w przyszłości powołanych do służby drugiemu człowiekowi stanowią część kultury organizacyjnej uczelni jako instytucji –pracodawcy.

Tym, co świadczy o renomie uniwersytetu są jej absolwenci. Kompetencje z jakimi wchodzą w życie zawodowe stanowią miarę sukcesu każdej uczelni.

Kierunki: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne Informacje dodatkowe: U nas spotkasz świetnych naukowców, wyjątkowych studentów i skorzystasz z nowoczesnej bazy naukowo-dydaktycznej. Naszym największym kapitałem są ludzie. Wśród nich ludzie nauki, którzy niczym Sherlock Holmes rozwiązują zagadki wagi największej, bo odnoszącej się do ludzkiego zdrowia i życia.

Kształcimy studentów i doktorantów w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu oraz uczestniczymy w sprawowaniu opieki medycznej na bazie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Miejsce wydarzenia

Lublin (woj. lubelskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)