Uniwersytet Rzeszowski | Nauka Dla Ciebie
A A A

Uniwersytet Rzeszowski

29.03.2017 Rzeszów (woj. podkarpackie)

Powrót

Projekt „Nie mów do mnie ENIGMAtycznie”

 

Celem projektu „Nie mów do mnie ENIGMAtycznie” realizowanego w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu wykorzystania i zastosowania kryptografii w różnych dziedzinach życia, realizowanych w ramach cyklicznie organizowanych wystaw interaktywnych. Zajęcia stanowią jeden z modułów interaktywnej wystawy Eksploratorium realizowanej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Projekt opracowany został z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanych do tego celu stanowisk komputerowych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem przeznaczonym do kryptografii. Wyposażone i odpowiednio przystosowane do tego celu stanowiska komputerowe umożliwiają w prosty i przystępny sposób naukę kodowania i dekodowania informacji, której zakres uwarunkowany jest rodzajem poznawanych przez uczniów kodów informacyjnych. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia „obrazową” szyfrację i deszyfrację danych z wykorzystaniem takich technik historycznych jak: Enigma, szyfr Cezara, szyfr Vigenère’a, alfabet Morse’a, kod DNA, czy kody liczbowe. Zajęcia pobudzają zarówno sferę intelektualną (poznawanie nowych faktów związanych z metodami kodowania i dekodowania danych), emocjonalną (przeżycia towarzyszące odkrywaniu nowych obszarów wiedzy) oraz praktyczną (związaną z wykonywaniem czynności prowadzących do konwersji danych). Zajęcia skierowane są dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Realizowany projekt przewiduje docelowo 60 minutowe zajęcia, z maksymalnie 15-osobowymi grupami. W skład zajęć wchodzi cykl 8 zajęć, które obejmują następujące tematy:

 • Czym są szyfry i jak są wykorzystywane w życiu?
 • Algorytm przepisem na deszyfrację danych.
 •   (S.O.S.) – czy wiesz co to jest?
 • TAZGS DFABSB a może SZYFR CEZARA?
 • Szyfr Vigenere’a szansą czy zagrożeniem dla nas?
 • RNA czy DNA? Poznajemy tajemnice biologicznego szyfru.
 • 10 + 10 =100? poznajemy system binarny.
 • Nie mów do mnie ENIGMAtycznie – czyli jak Polacy złamali szyfr ENIGMY.

 

Uniwersytet Rzeszowski

 

Uniwersytet Rzeszowski– państwowa szkoła wyższa w Rzeszowie będąca największą uczelnią akademicką Polski południowo-wschodniej. Swoje miejsce mogą znaleźć tutaj zarówno osoby zainteresowane naukami humanistycznymi i społecznymi, jak i ci, którzy chcieliby zetknąć się z najnowocześniejszą aparaturą w laboratoriach z dziedziny fizyki, biologii czy biotechnologii. W społeczności akademickiej UR spotkacie wielu wybitnych profesorów, którzy zdobywali doświadczenie w uczelniach na całym świecie. UR umożliwia uczestnictwo w programach wymiany międzynarodowej, rozwijanie swoich pasji w kołach naukowych i artystycznych, spotkanie znanych i interesujących ludzi ze świata biznesu, polityki i kultury, sprawdzenie się w działalności społecznej i wolontariacie, a także czerpanie z szerokiej oferty uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Uczelnia jest otwarta na szeroko rozumianą współpracę z przemysłem. Współpraca z biznesem generuje wartość dodaną dla środowiska akademickiego i lokalnej społeczności. Dzięki wzajemnej inspiracji obie strony mają szerszy zasięg działania i większy dostęp do zasobów. Pozwala to wymieniać doświadczenia, wiedzę oraz umiejętności. UR jest młodą i prężnie rozwijającą się jednostką naukowo-dydaktyczną. Uczelnia wspiera też rozwój młodej kadry, podejmuje działania w kierunku ciągłego doskonalenia jakości kształcenia.

Uniwersytet Rzeszowski został powołany na mocy ustawy 1 września 2001r. Uczelnia powstała z trzech samodzielnych jednostek: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filii w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. O uczelni Uniwersytet Rzeszowski Obecnie w Uniwersytecie Rzeszowskim funkcjonują:

 • Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Wydział Ekonomii
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Wydział Medyczny
 • Wydział Muzyki
 • Wydział Pedagogiczny
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Wydział Sztuki
 • Wydział Wychowania Fizycznego
 • Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

Uniwersytet Rzeszowski, wypełniając swoje zadania, realizuje szeroko zakrojoną działalność naukową. Zakres badań jest bardzo obszerny. Można jednak stwierdzić, że koncentrują się one w następujących grupach:

 • szeroko pojmowana humanistyka (wraz z naukami społecznymi i sztuką), wyrastająca z klasycznych definicji uniwersytetu, odpowiadająca na zasadnicze pytania o człowieka: o jego przeszłość, diagnozująca stan obecny i prognozująca przyszłość
 • nauki o życiu, zajmujące się wieloaspektowo różnorodnymi zagadnieniami związanymi ze światem otaczającym człowieka, a także nim samym w aspekcie biologicznym
 • nauki ścisłe i techniczne, badające szerokie spektrum problemów związanych ze współczesnym rozwojem myśli technologicznych, ukierunkowane na innowacyjność i współpracę z podmiotami gospodarczymi

Miejsce wydarzenia

Rzeszów (woj. podkarpackie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)