Uniwersytet Szczeciński | Nauka Dla Ciebie
A A A

Uniwersytet Szczeciński

29.03.2017 Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Powrót

Projekt „Mały Poliglota” oraz „Myśl ekonomicznie – odkryj swoje horyzonty”

 

Myśl ekonomicznie – odkryj swoje horyzonty

Projekt jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Celem projektu jest popularyzacja nauki z obszarów: ekonomia, zarządzanie, finanse, informatyka. Udział w projekcie wiąże się z uczestnictwem w cyklu spotkań.

W trakcie realizacji projektu młodzież zapozna się z ofertą naukową, edukacyjną oraz kulturą akademicką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Równocześnie nabędzie wiedzę, która w przyszłości może im pomóc w wyborze właściwej ścieżki rozwoju. Całokształt zajęć odbywa się w przyjaznej atmosferze. Uczniowie zdobywają wiedzę poprzez zabawy edukacyjne, dostosowane do poziomu grupy. Dodatkowo następują interakcje między rówieśnikami z różnorodnych ośrodków, nawiązanie nowych znajomości, kształtowana jest odpowiednia współpraca oraz moderowana praca w grupach.

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego jest najstarszą polską uczelnią na Pomorzu Zachodnim.

Misją wydziału jest równorzędne prowadzenie niezależnej działalności badawczej i dydaktycznej w duchu demokracji, dialogu i tolerancji oraz poszanowania godności ludzkiej, a przede wszystkim wolności badań naukowych i treści nauczania.

Wydział przygotowuje absolwentów do pełnienia ważnych ról w życiu intelektualnym, politycznym i gospodarczym, przede wszystkim w kontekście lokalnego, ale także europejskiego i światowego rynku. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych – dyscypliny naukowe ekonomia, nauki o zarządzaniu oraz finanse.

Do tej pory Wydział wypromował ponad 30 tysięcy magistrów ekonomii, nadał ponad 500 osobom stopień doktora nauk ekonomicznych i ponad 100 stopień doktora habilitowanego.

Na WNEiZ studiuje ponad trzy tysiące studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich.

Miejsce wydarzenia

Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)