Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy | Nauka Dla Ciebie
A A A

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

29.03.2017 Bydgoszcz (woj. pomorskie)

Powrót

Projekt „Uniwersytet Dziecięcy UTP”

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy w 2009 roku jako pierwsza uczelnia w regionie wprowadził w życie pomysł Uniwersytetu Dziecięcego. Za nami już 15 semestrów wspólnego odkrywania tajników nauki, niesamowitych emocji i dobrej zabawy. Od roku akademickiego 2014/2015 na naszej uczelni studiują aż 3 roczniki dzieci, czyli ponad 500 Małych Odkrywców! Ich zapał do nauki i energia mobilizuje organizatorów do przygotowywania coraz ciekawszych zajęć i wprowadzania dodatkowych atrakcji.

Ten semestr nauki jest wyjątkowy ponieważ Uniwersytet Dziecięcy UTP otrzymał dofinansowanie w ramach pierwszej edycji programu “Uniwersytet Młodego Odkrywcy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na 200 wniosków nasz projekt znalazł się w grupie 65 nagrodzonych! Projekt realizowany jest w okresie semestru letniego (od lutego do czerwca) 2017 r. i obejmuje 22 cykliczne zajęcia edukacyjne (12 wykładów dla dzieci, 6 wykładów dla rodziców, 4 warsztaty kreatywne oraz zwiedzanie laboratoriów UTP).

Nasze wykłady, m.in. :

„Odkrywcy podwodnego świata”

„Od konia pociągowego do rumaka mechanicznego”

„Czy królowa pszczół nosi koronę? – czyli pszczele ciekawostki”

„Owady jakich nie znamy”

„Sarna żona jelenia?”

„Środek ciężkości – gdzie jest i co można z nim zrobić?”

„Być jak Strażak Sam…”

„Cool Japan, czyli Japonia po polsku”

„Co mówi do nas pies?”

 

Nasze warsztaty:

„Bakterie – jak wykryć, zobaczyć i zniszczyć”

„Gazowy zawrót głowy”, dr inż. Robert Dobosz, Niebieska Kolbka

„DNA – tajemnica życia”, dr inż. Monika Rewers, dr inż. Iwona Jędrzejczyk

„Od ścieków do czystej wody”, inż. Renata Miler

Zwiedzanie laboratorium „|Kolorowy świat plastiku”

 

Nasz uniwersytet to:

  • wspaniała atmosfera
  • nauka przez zabawę
  • ciekawostki
  • pokazy
  • wykłady i warsztaty kreatywne

 

Co nas wyróżnia?:

  • byliśmy pierwszym Uniwersytetem Dziecięcym w regionie kujawsko-pomorskim
  • 3 roczniki studentów
  • co roku ponad 500 dzieci
  • bezpłatne wykłady dla rodziców
  • nasze hasło: Mali Odkrywcy – to my, to my, to my!

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią o 66-letniej tradycji.

Jest wieloprofilową uczelnią kształcącą licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów oraz jedyną w regionie integrującą nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. W ciągu 65 lat mury uczelni opuściło ponad 57 000 absolwentów. Absolwentami są m.in. światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog profesor Józef Pieprzyk.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci się ponad 9 000 studentów. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształcenia, wdrażanie systemu ETCS oraz programów MostAR i MOSTECH umożliwiających studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. UTP zajmuje wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni, zwłaszcza w tych, w których oceniane jest przygotowanie absolwentów do zdobycia dobrej pracy. W 2006 roku w rankingu „Newsweeka” uczelnia uplasowała się na 1. pozycji wśród uczelni rolniczych i na 14. pozycji w grupie uczelni wyższych (łącznie publiczne i niepubliczne).

Sześć wydziałów UTP posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a cztery spośród nich (Wydziały: Inżynierii Mechanicznej, Rolnictwa i Biotechnologii, Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z równoczesną możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna oparta jest na współpracy z prawie wszystkimi krajowymi uczelniami technicznymi i rolniczymi oraz z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Uczestniczymy w programach europejskich Erasmus +, Leonardo da Vinci, CEEPUS, COST i począwszy od 5. w kolejnych Programach Ramowych. Władze uczelni prowadzą działania zmierzające do włączenia UTP w system Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz w obszar funkcjonowania regionalnych i resortowych programów społeczno-gospodarczych.

Pracownicy uczelni odnoszą liczne sukcesy związane z aplikacją wyników badań do praktyki. Dowodem tego są m.in. złote i srebrne medale na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli, wyróżnienie za rozwiązania techniczne na Międzynarodowej Wystawie w Genewie, odznaki Premiera RP – „Zasłużony dla Wynalazczości”, nagrody ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wojewody kujawsko-pomorskiego, prezydenta Bydgoszczy oraz liczne patenty, wdrożenia i świadectwa autorskie.
Wyniki prowadzonych badań publikowane są w renomowanych czasopismach ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczelnia każdego roku jest organizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych.

Sześciu pracowników uczelni dostąpiło zaszczytu najwyższej godności akademickiej – tytułu doktora honoris causa. Dowodem autorytetu, jakim cieszą się pracownicy UTP w środowisku akademickim, jest liczny udział w gremiach najważniejszych dla polskiej nauki.

Zmiana nazwy uczelni z Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wynikiem spełnienia przez nią wymagań stawianych w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym uczelniom profilowanym oraz wyrazem aspiracji wyznaczania kierunków rozwoju nowoczesnej technice i rolnictwu.

Ostatnie lata działalności UTP to okres dynamicznego rozwoju uczelni na wielu płaszczyznach. W 2007 r. otwarte zostało Regionalne Centrum Innowacyjności – kompleks jednostek informacyjnych i szkoleniowych, dzięki czemu pełni ono funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami. Realizacja drugiego etapu RCI obejmowała powstanie 28 nowoczesnych laboratoriów badawczych w ramach struktur wszystkich wydziałów uczelni. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy europejskich możliwe jest sukcesywne wzmacnianie potencjału naukowego uniwersytetu. Także poszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym UTP prowadzi do wzmocnienia jego pozycji w regionie jako instytucji mającej istotne znaczenie dla ekonomii Kujaw i Pomorza.

Otwarcie Wydziału Zarządzania w 2007 r. zapoczątkowało poszerzanie oferty edukacyjnej uniwersytetu. W tym samym roku jako pierwszy tego typu kierunek w regionie zadebiutowało wzornictwo. Dzięki rozwijaniu możliwości edukacyjnych UTP konsekwentnie wzbogaca swoją ofertę o nowe kierunki studiów. Uruchomione w ostatnich latach architektura, inżynieria biomedyczna, czy finanse i rachunkowość cieszą się nie słabnącą popularnością. Obecnie Uniwersytet oferuje 35 kierunków w ponad 90 specjalnościach.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy prowadzi wiele inicjatyw ukierunkowanych na lokalną społeczność. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Uniwersytet Dziecięcy i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Miejsce wydarzenia

Bydgoszcz (woj. pomorskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)