Uniwersytet Wrocławski | Nauka Dla Ciebie
A A A

Uniwersytet Wrocławski

30.03.2017 Wrocław (woj. dolnośląskie)

Powrót

Projekt: „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać”

Projekt: „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.n. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w 2017 roku.

Pomysłodawcą, liderem i głównym organizatorem niniejszego projektu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z najstarszych instytucji tego typu w Polsce, posiadająca ponad czterdziestoletnie doświadczenie w zakresie edukacji osób starszych. Planowane działania projektowe zorientowane są na wsparcie siedmiu mniejszych dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku: w Strzelinie, Oławie, Legnicy, Głuszycy, Zgorzelcu, Wrocławiu (Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku przy Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej) oraz nowopowstającego, w Gryfowie Śląskim.

Intencją organizatora jest realizacja działań łączących jego doświadczenie naukowe z praktyką edukacyjną osób starszych. Stąd, w ramach projektu, przewidziano zarówno wątki badawcze tworzenie narzędzi badawczych, wypracowanie innowacji) jak i praktyczne, związane z edukacją i aktywizacją lokalnych społeczności senioralnych: szkolenia, warsztaty, konsultacje, działania animacyjne oraz wymianę kadry i dobrych praktyk.

Głównym motywem projektu jest wymiana wiedzy, idei, doświadczeń, wzajemne inspirowanie się, wspieranie i wspólne tworzenie. Stąd, zarówno w nazwie projektu, jak i w logice zaplanowanych działań, obecne jest odniesienie do triady: uczyć – tworzyć – wspierać. Choć planowane działania skierowane są w przede wszystkim do osób starszych, to udział w nich mogą brać również osoby młodsze, a także edukatorzy, animatorzy, wolontariusze i sympatycy lokalnych UTW.
Informacje szczegółowe:

Wśród zadań jakie postawili przed sobą twórcy projektu należy wymienić między innymi:
• promowanie idei uczenia się przez całe życie,
• budowanie sieci wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
• upowszechnianie informacji na temat Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także działań
edukacyjnych oraz animacyjnych skierowanych do seniorów,
• kształtowanie i promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz pomyślnych relacji
międzygeneracyjnych,
• promocja wolontariatu wśród słuchaczek i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
• promocja amatorskich grup artystycznych,
• inicjowanie i wspieranie działań o charakterze międzygeneracyjnym,
• aktywizacja seniorów do działań rzecz społeczności lokalnych
• przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji
międzypokoleniowej;

Więcej informacji o projekcie na stronie http://projektutw.uni.wroc.pl/

Informacje dotyczące Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu na stronie http://utw.uni.wroc.pl/

 

Miejsce wydarzenia

Wrocław (woj. dolnośląskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)