Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach

30.03.2017 Gliwice (woj. śląskie)

Powrót

Projekt „Oswoić chemię – zaczarowane laboratorium”

 

Ogólnie pojęta chemia otacza nas wszystkich, z czego nie zawsze do końca zdajemy sobie sprawę. To właśnie dzięki niej nasze życie staje się z roku na rok coraz łatwiejsze, nowocześniejsze i przyjemniejsze. Zamierzeniem projektu pt. „Oswoić chemię – zaczarowane laboratorium” jest popularyzacja szeroko pojętej chemii poprzez serię wykładów i zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Program dydaktyczny projektu został skonstruowany tak, aby w prosty i przejrzysty sposób przedstawić ciekawe zagadnienia, a przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego udziału w zajęciach praktycznych i rozbudzić ich ciekawość poznawczą.

W ramach projektu odbędą się zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat
w postaci dwóch odrębnych bloków przeznaczonych odpowiednio dla uczniów szkół podstawowych od 6 do 12 lat (GRUPA DOCELOWA 1; 35 osób) oraz dla uczniów szkół gimnazjalnych od 13 do 16 lat (GRUPA DOCELOWA 2; 35 osób).

Dla uczniów młodszej grupy wiekowej (GRUPA DOCELOWA 1) zaplanowano osiem
45-minutowych spotkań w postaci czterech comiesięcznych bloków zajęć (wykład + ćwiczenia). W trakcie każdego z zajęć laboratoryjnych planowanych jest kilka doświadczeń do samodzielnego wykonania przez dzieci oraz jeden eksperyment pokazowy prezentowany przez pracownika dydaktyczno-naukowego.

Dla uczniów starszej grupy wiekowej (GRUPA DOCELOWA 2) przewidziano również osiem 45-minutowych spotkań w postaci czterech comiesięcznych bloków zajęć (wykład + ćwiczenia), o zróżnicowanej problematyce z zakresu chemii żywności, analityki chemicznej (środowiskowej, kryminalistycznej), chemii fizycznej, elektrochemii i projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD, AnSYS Workbench.

Zajęcia wykładowe i laboratoryjne, poprzedzone krótkim instruktażem na temat bezpiecznej pracy w laboratorium, realizowane będą w murach Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, a zajęcia praktyczne z grafiki inżynierskiej odbywać się będą w Środowiskowym Laboratorium Komputerowym.

Jesteśmy głęboko przekonani, że realizacja projektu sprawi, iż chemia będzie postrzegana nie tylko jako „nudny i trudny przedmiot w szkole” albo „śmieci w żywności” lecz w szerszej perspektywie jako dziedzina bliska naszemu życiu, jesteśmy bowiem z chemii zbudowani, spożywamy składniki chemiczne, leczymy się i ubieramy w chemię. Cały otaczający nas Świat to chemia! Odczarujmy ten Świat!

 

Politechnika Śląska

 

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą
i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, należący do najstarszych wydziałów Uczelni, zajmuje czołową pozycję na rynku edukacyjnym związanym z chemią, biotechnologią, technologią i inżynierią chemiczną zarówno w regionie jak i w Polsce. Na Wydziale kształci się obecnie 787 studentów I i II stopnia, w tym 40 studentów na studiach niestacjonarnych oraz 64 studentów stopnia III (doktoranci). Kształcenie studentów odbywa się na pięciu podstawowych kierunkach: Biotechnologia, Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Chemia Technologia i Inżynieria Chemiczna (tzw. Makrokierunek). Wydział oferuje również studia podyplomowe i kursy dokształcające z zakresu chemii, inżynierii i technologii chemicznej. Absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach związanych z szeroko rozumianymi nowymi technologiami. Władze Wydziału szczególną uwagę zwracają na infrastrukturę dydaktyczną, badawczą i kwalifikacje nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia z przedmiotów,
z którymi związane są prowadzone przez nich badania naukowe. Związek badań naukowych
z szeroko rozumianą dydaktyką jest cechą charakterystyczną procesu kształcenia realizowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Dowodem wysokiej pozycji Wydziału są bardzo dobre oceny prowadzonych na Wydziale kierunków studiów, zróżnicowana oferta dydaktyczna w ramach 5 kierunków studiów I i II stopnia, 3 kierunków dla stopnia III oraz szeroka oferta przedmiotów obieralnych. Wydział Chemiczny Politechniki już od lat posiada kategorię naukową A i cieszy się doskonałą opinią wśród pracodawców czego dowodem są czołowe miejsca zajmowane przez Wydział w rankingach. W roku 2015 Wydział zajął pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw w województwie śląskim w kategorii „Prestiż wg pracodawców” natomiast w roku 2016 w tym samym rankingu Perspektyw Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej uplasował się na miejscu trzecim wśród uczelni technicznych.

Jednostka od lat bardzo aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym pozostając w stałych związkach nie tylko z potencjalnymi pracodawcami ale również przyszłymi kandydatami – dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W sposób cykliczny na Wydziale odbywają się szeroko zakrojone akcje promujące naukę, Uczelnię i Wydział w tym między innymi:  Dni otwarte Wydziału Chemicznego, Noc Naukowców, Konkurs Chemiczny czy Dni Gliwickie Młodych Naukowców. Aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe Chemików, które organizuje zajęcia warsztatowo-pokazowe i głosi „dobrą chemię” w przedszkolach, szkołach i hospicjach. Pracownicy Wydziału redagują również czasopismo Chemik light, które w prosty i przejrzysty sposób przybliża złożone zagadnienia ze świata przyrody, fizyki i chemii.

 

Miejsce wydarzenia

Gliwice (woj. śląskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)