Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej

29.03.2017 Białystok (woj. podlaskie)

Powrót

 

Projekt „Podlaski Uniwersytet Dziecięcy”

 

Inicjatywa Podlaski Uniwersytet Dziecięcy (PUD) swoim zakresem obejmuje Uniwersytety Dziecięce funkcjonujące w Politechnice Białostockiej:
– „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy”
– „Politechnika Białostocka – Bielski Uniwersytet Dziecięcy”
– „Politechnika Białostocka – Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy”
– „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”

Zajęcia w ramach PUD skierowane są do uczniów szkół podstawowych, a ich głównym celem jest popularyzacja nauki w tym nauk technicznych oraz pokazywanie, że przyswajanie wiedzy wcale nie musi być nudne i trudne – wręcz przeciwnie może okazać się wspaniałą przygodą i możliwością pogłębiania swoich pasji i zainteresowań. W trakcie roku akademickiego mali studenci otrzymują indeksy do których po każdych zajęciach zbierają wpisy (jest to forma zaliczenia) a na koniec roku akademickiego otrzymują dyplomy. Zajęcia odbywają się w małych grupach warsztatowych, tak aby każdy uczestnik miał możliwość bezpośredniego kontaktu z „nauką akademicką”. Zajęcia w ramach PUD prowadzone są przez pracowników Politechniki Białostockiej i na jej terenie (na poszczególnych wydziałach). Dodatkowo na mocy współpracy z wieloma instytucjami program zajęć wzbogacany jest spotkaniami o tematyce bezpieczeństwa i kreowania bezpiecznych postaw w życiu codziennym (np. zajęcia realizowane wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wojewódzką Komendą Policji czy Narodowym Bankiem Polskim).

Dodatkowo podkreślić należy fakt, że zakres tematyczny zajęć w ramach PUD umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami, które nie są ujęte w programie nauczania w zakresie szkoły podstawowej. PUD jest więc przestrzenią dzięki, której nie tylko popularyzowana jest nauka, ale także uczniowie mogą odkryć swoje talenty oraz rozwijać i pielęgnować swoje pasje i zainteresowania. O wyjątkowości PUD świadczy również szybko rozwijająca się sieć Uniwersytetów zlokalizowanych poza Białymstokiem.

 

Politechnika Białostocka

 

Politechnika Białostocka jest największą publiczną uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Posiada 7 wydziałów, blisko 10 tysięcy studentów i ponad 600 nauczycieli akademickich. Uczelnia prowadzi studia w systemie trójstopniowym: studia I stopnia (licencjackie 3-letnie oraz inżynierskie 3,5-letnie), II stopnia (magisterskie 1,5 lub 2-letnie) oraz doktoranckie (studia III stopnia, 4-letnie). Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych.

Miejsce wydarzenia

Białystok (woj. podlaskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)