Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

17.03.2017 Gdynia (woj. pomorskie)

Powrót

Projekt „Młodzi badacze tajemnic Morza Bałtyckiego” oraz „Mali odkrywcy wielkich głębin morskich”

 

Młodzi badacze tajemnic Morza Bałtyckiego

Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Akademii Marynarki Wojennej to projekt promującym naukę, edukację regionalną związaną z Morzem Bałtyckim, przybliżający młodym studentom Marynarkę Wojenną RP i jej działania, edukację ekologiczną oraz ukazującym uczelnię wyższą jako miejsce przyjazne również dla uczniów szkół podstawowych.

Tematyka zajęć związana jest z Morzem Bałtyckim oraz Marynarką Wojenną. Zajęcia odbywają się w ośmiu cyklach składających się z części wykładów (45 minut) prowadzony przez pracowników naukowych uczelni i specjalistów w danej dziedzinie, po których następują zajęcia w mniejszych, 25-osobowych grupach (trzy różne zajęcia dla każdego z uczestników po 45 minut każde). Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze szkół podstawowych klas IV – VI. Stanowią one poszerzenie poznawanych w szkole treści oraz wprowadzają wiele nowych zagadnień, ukazując je w ciekawy sposób.

Nasi młodzi studenci dowiedzą się: gdzie są wraki w Bałtyku, jak szukać skarbów, poznają faunę i florę Morza Bałtyckiego, przeprowadzą badania morskich stworzeń, dowiedzą się jak zbudowana jest ryba, w planetarium obejrzą wiosenne niebo nad Gdynią, zbudują układ słoneczny, sprawdzą, czy nadają się na komandosa morskich jednostek specjalnych, nauczą się jak razić sobie w kryzysie i jak pracować w grupie, by rozwiązać trudne sytuacje, dowiedzą się dlaczego statki trafią do portów i nie toną, przymierzą ekwipunek żołnierza, będą mogli manewrować okrętami na specjalnym basenie czy badać pod mikroskopem zanieczyszczenia wody. Nasze zajęcia to nie tylko wykłady, ale też warsztaty, laboratoria oraz gry terenowe i dydaktyczne.

Więcej informacji: FB Uniwersytet Młodego Odkrywcy AMW.

Mali odkrywcy wielkich głębin morskich

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci klas I – III. Nadrzędnym celem projektu jest promocja nauki, edukacja regionalna związana z Morzem Bałtyckim, Marynarką Wojenną RP oraz edukacją ekologiczną.

Cele szczegółowe osiągane w trakcie poszczególnych zajęć dydaktycznych:

 1. poznawanie pojęć związanych z Bałtykiem – fauna i flora, wraki okrętów wojennych, linia brzegowa,
 2. poszerzanie wiedzy na temat regionu, Marynarki Wojennej RP,
 3. rozbudzanie ciekawości poznawczej ukierunkowanej na region w którym mieszkamy,
 4. kształtowanie poczucia przynależności do regionu, świadomość „skąd pochodzę”,
 5. zapoznanie z zawodami niedostępnymi w codziennym życiu oraz kompetencjami charakterystycznymi dla danej grupy zawodów,
 6. kształtowanie i rozwijanie postaw proekologicznych, budowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne i świadomości, że teraźniejszość wpływa na przyszłość,
 7. zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania oraz kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się przy stole,
 8. budowanie motywacji dziecka do samodzielnego poszukiwania rozwiązań sytuacji problemowych,
 9. nauka pracy w grupie, współdziałania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 10. wypracowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi na danym etapie rozwojowym,
 11. realizacja hasła „Pomóż mi zrobić to samemu”.

Młodzi studenci dowiedzą się gdzie są wraki w Bałtyku, jak szukać skarbów, poznają faunę
i florę Morza Bałtyckiego, przeprowadzą badania morskich stworzeń, dowiedzą się jak zbudowana jest ryba, sprawdzą czy mogą zostać Kapitanem, nauczą się jak razić sobie
w kryzysie i jak pracować w grupie, by rozwiązać trudne sytuacje, dowiedzą się dlaczego statki trafią do portów, przymierzą ekwipunek żołnierza, będą mogli manewrować modelami okrętów w Pracowni Manewrowania Okrętem,  czy też badać pod mikroskopem zanieczyszczenia wody. Nasze zajęcia to nie tylko wykłady, ale też warsztaty, laboratoria oraz gry terenowe i dydaktyczne.

Więcej informacji: FB Uniwersytet Młodego Odkrywcy AMW.

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest publiczną, akademicką uczelnią wyższą, służy obronności i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarce narodowej, społeczeństwu oraz nauce poprzez kształcenie studentów, rozwój kadry i prowadzenie badań naukowych. Uczelnia pielęgnuje swoje tradycje i wychowuje studentów na ludzi odważnych, mądrych i prawych, w duchu odpowiedzialności zawodowej i obywatelskiej. Akademia Marynarki Wojennej realizuje proces dydaktyczny i prowadzi badania w dziedzinie nauk technicznych, humanistycznych i społecznych, dbając o najwyższą jakość kształcenia i badań naukowych oraz zdobywanie umiejętności i postaw zgodnych z tradycją historyczną i wymogami współczesnego rynku.

Miejsce wydarzenia

Gdynia (woj. pomorskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)