Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

30.03.2017 Lublin (woj. lubelskie)

Powrót

Projekt „Mój tajemniczy mózg – bajkowa podróż dla dzieci z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój mózgu”

 

Od lutego do czerwca b.r. na Wydziale jest realizowany projekt „Mój tajemniczy mózg – bajkowa podróż dla dzieci z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój mózgu”, dotowany z funduszy Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Projekt ma na celu:

– rozbudzenie ciekowości poznawczej dzieci w zakresie, dotyczącym funkcjonowania człowieka, a zwłaszcza układu nerwowego;

– pokazanie przykładowych możliwości stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez zabawy, ze szczególnym uwzględnieniem tych pobudzających rozwój mózgu

– zapoznanie uczestników ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;

– integrację lokalnej społeczności lubelskich placówek szkolnych wokół ośrodka akademickiego, skutkującą opracowaniem dalszego planu współpracy, wymiany doświadczeń, tworzenia projektów edukacyjnych, prezentacji dobrych praktyk.

Zajęcia są przeznaczone dla ponad 500 dzieci sześcioletnich (z przedszkoli i szkół podstawowych) oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej z placówek z terenu województwa lubelskiego. Dzieci będą poszukiwały odpowiedzi m.in. na pytania: jak zbudowany jest mózg, po co nam dwie półkule, który płat mózgu gra z nami w piłkę, co wspólnego ma mózg z autostradą. Będą mogły nie tylko zapoznać się z naturalnej wielkości nowoczesnymi modelami mózgu czy neuronu, ale także sprawdzić czy można ścigać się samochodem w grze komputerowej nie używając rąk a jedynie „swoich myśli” (korzystanie z aparatury neurofeedback). Dzieci będą tworzyły własne projekty układu nerwowego, korzystając z farb do malowania ciała i innych pomocy.

Prezentowany projekt wpisuje się zatem zarówno w zakres promowania dynamicznie rozwijającej się dyscypliny naukowej i badań z jej zakresu, ale również w potrzeby lokalnego środowiska, zainteresowanego zdobywaniem tejże wiedzy i poznaniem sposobów wykorzystania jej w praktyce.

Kierownikiem projektu będzie dr Małgorzata Chojak. Od 2013 roku pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii ja pracownik naukowo-dydaktyczny. Jej zainteresowania naukowe dotyczą neuropedagogiki, oraz neuronalnych skutków nadmiernego kontaktu dzieci z mediami. Uczestniczyła w konferencjach, dotyczących w/w tematyki, oraz szkoleniach z QEEG (certyfikat). Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu neuropsychologii. Dr Chojak jest autorką licznych artykułów, skierowanych także do praktyków (cv i wykaz publikacji w załączeniu).  Jest także tzw. praktykiem. Przez kilkanaście lat była wychowawcą kolonijnym i animatorem środowiskowym (co tygodniowe spotkania z dziećmi, organizowanie zbiórek dla dzieci potrzebujących, prowadzenie zabaw karnawałowych i choinkowych, zbieranie funduszy na wyjazdy kolonijne).  W zeszłym roku prowadziła cieszące się ogromnym powodzeniem zajęcia dla dzieci w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Ich tematyka dotyczyła również neourpedagogiki. Jako zakładowy koordynator ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym, utrzymuje stały kontakt z kilkunastoma placówkami oświatowymi, organizuje np. konkursy matematyczne dla przedszkolaków, wykazując umiejętność bardzo szybkiego nawiązywania kontaktów z dziećmi.

Oczekiwane efekty bezpośrednie projektu to:

– wzrost zainteresowania dzieci tematyką, związaną z mózgiem człowieka,

– poznanie przez dzieci uniwersytetu jako miejsca przyjaznego, interesującego, do którego warto wracać;

– wzrost motywacji nauczycieli do sięgania po literaturę dotyczącą praktycznego wykorzystania neuropedagogiki w procesie edukacji dzieci; zwiększenie zainteresowania szkoleniami z tego zakresu lub udziałem w warsztatach, które będzie oferował Wydział Pedagogiki i Psychologii;

– podniesienie wiedzy nauczycieli i innych osób dorosłych, obecnych na spotkaniach, w zakresie sposobów wspierania rozwoju dziecka, opartych na badaniach z zakresu neuropsychologii czy neurobiologii.

Oczekiwane efekty długofalowe:

– nawiązanie współpracy z uczestnikami projektu (w formie umów) w celu popularyzacji nauki, wymiany dobrych praktyk, organizowania kolejnych spotkań z dziećmi, uczestniczenia nauczycieli w warsztatach i laboratoriach na terenie Wydziału;

– otwarcie Wydziału na potrzeby środowiska lokalnego (udostępnianie Auli np. na potrzeby dużych imprez o charakterze wojewódzkim; doradztwo i konsultacje).

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został powołany do życia w trudnych czasach powojennych. Na początku grupa profesorów i innych pracowników naukowych rozpoczęła we wrześniu 1944 r. cykl wykładów powszechnych z różnych dziedzin wiedzy. Cieszyły się one tak dużą popularnością, że jeszcze w tym samym roku podjęto decyzję o powołaniu nowej placówki naukowej – Uniwersytetu mającego za patronkę Marię Curie-Skłodowską. Od tego czasu zmieniała się i rozrastała struktura Uczelni. Dziś liczy 11 wydziałów i jeden zamiejscowy, ponad 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Do chwili obecnej UMCS  ukończyło ponad 235 tys. absolwentów.

Jedną z jednostek na Uczelni jest Wydział Pedagogiki i Psychologii. Jego początki sięgają lat 40-tych ubiegłego wieku. We wrześniu 1945 roku powstała Katedra Pedagogiki UMCS, funkcjonująca w ramach Sekcji Filozoficznej utworzonej na Wydziale Przyrodniczym. Dopiero 15 maja 1972 roku powołano do życia w ramach Wydziału Humanistycznego Instytut Pedagogiki i Psychologii, który 16 listopada 1972 r. został przekształcony w Wydział Pedagogiki i Psychologii i umiejscowiony w budynku przy ul. Narutowicza w Lublinie, gmachu – który wybudował dziadek Marii Curie-Skłodowskiej.

Na początku kształciło się tu w ramach 7 kierunków studiów magisterskich i 9 kierunków studiów zawodowych ponad 1600 słuchaczy.  Obecnie w skład Wydziału wchodzą dwa Instytuty: Pedagogiki i Psychologii, w ramach których funkcjonuje 15 zakładów naukowych. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: pedagogika. W ciągu 35 lat działalności, mury Wydziału opuściło ponad 25 tysięcy absolwentów: licencjatów, magistrów i około 300 doktorów w zakresie pedagogiki i psychologii.

Dziś jest to trzeci co do wielkości wydział na UMCS, w którym na pełnym etacie zatrudnionych jest około 130 wykładowców: profesorów tytularnych, samodzielnych pracowników naukowych, doktorów oraz asystentów. Uczy się tutaj ponad 2500 studentów z Polski i zagranicy, którzy mają możliwość studiowania wybranych przedmiotów w języku obcym. Mogą także rozwijać swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych oraz kontynuować naukę na studiach podyplomowych (14 kierunków) także w programach wspieranych przez Komisję Europejską finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce wydarzenia

Lublin (woj. lubelskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)