Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (Instytut Europejski) | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (Instytut Europejski)

29.03.2017 Kraków (woj. małopolskie)

Powrót

Projekt „Odkrywcy dziedzictwa lokalnego”

 

Celem ogólnym projektu Odkrywcy dziedzictwa lokalnego jest popularyzacja nauki i badań naukowych wśród młodzieży szkolnej służących pobudzeniu ciekawości poznawczej uczniów II etapu edukacji poprzez stymulowanie ich intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju a także inspirowanie ich do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, podniesienia ich kompetencji twardych i miękkich oraz integracji z lokalną społecznością z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w aspekcie edukacji kulturalnej. Celem szczegółowym projektu jest zainteresowanie uczniów ich lokalnym dziedzictwem materialnym i niematerialnym, zaproszenie ich do samodzielnego zgłębienia i zbadania tego tematu. W tym celu zostaną wykorzystane metody i narzędzia dydaktyczne charakterystyczne dla edukacji formalnej i pozaformalnej. Uwzględniony zostanie całokształt wpływu na ucznia – poprzez wdrażanie go w tajniki wiedzy, umożliwianie grupowej pracy twórczej i zachęcanie go obcowania z materiałem źródłowym oraz przestrzenią  jego miasta/miasteczka czy wsi – społecznością lokalną. Holistyczność podejścia gwarantuje skupienie się na zrozumieniu przez ucznia świata go otaczającego, zachodzących w nim zmian oraz otaczającego go dziedzictwa kulturowego.

 

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Projekt będzie realizował Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego mający bogate doświadczenie w projektach popularyzacji nauki oraz współpracy z uczniami od II etapu do IV etapu edukacji. Instytut od wielu lat współpracuje ze szkołami na każdym szczeblu edukacji, realizuje projekty dydaktyczne skierowane do uczniów oraz wydaje publikacje popularnonaukowe.

Miejsce wydarzenia

Kraków (woj. małopolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)