Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

29.03.2017 Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)

Powrót

Projekt „Eksperymentowanie w sztuce. Warsztaty plastyczno-muzyczne”

 

Projekt „Eksperymentowanie w sztuce. Warsztaty plastyczno-muzyczne” obejmuje przeprowadzenie 13 tematycznych zajęć z obszaru sztuk plastycznych i sztuki muzycznej. Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci i młodzież sztuką dawną i współczesną oraz przedstawienie nieograniczonych możliwości twórczej kreacji. Dzięki zajęciom możliwe jest stymulowanie twórczego rozwoju młodego pokolenia, odkrywanie artystycznych talentów i opieka nad ich artystycznym rozwojem poprzez związanie ze środowiskiem akademickim. Wszystkie zajęcia mają formę warsztatową, interaktywną i są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Sztuki. Do udziału w zajęciach zgłosiło się ponad 150 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Olsztyna. Zajęcia prowadzone są od marca 2017 r. Oficjalne zakończenie będzie miało formę upublicznienia wszystkich wykonanych na warsztatach prac na wspólnej wystawie w Galerii Wydziału Sztuki „Stara Kotłownia”, która odbędzie się 2 czerwca 2017 r.

Więcej informacji: www.umows.blog.com

 

Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie składa się z Instytutu Sztuk Pięknych i Instytutu Muzyki, które prowadzą kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Absolwenci obydwu kierunków podejmują pracę jako artyści, nauczyciele i instruktorzy oraz organizatorzy życia kulturalnego. W gronie wykładowców Wydziału znajduje się wielu wybitnych artystów w dziedzinie muzyki i sztuk plastycznych o dorobku uznanym w Polsce i na świecie. Wydział Sztuki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej Dyrygentura.

Więcej informacji: www.uwm.edu.pl/ws

Miejsce wydarzenia

Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)